Kalendarz akademicki

Dzień adaptacyjny: - 30 września 2016 (piątek)
Inauguracja roku: - 4 października 2016 (wtorek)
Święto Uniwersytetu: - 10 marca 2017 (piątek)

Semestr zimowy
03.10.2016 - 26.01.2017* - okres zajęć dydaktycznych
31.10.2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.12.2016 - 01.01.2017 - przerwa świąteczna
27.01.2017 - 09.02.2017 - sesja egzaminacyjna
10.02.2017 - 12.02.2017 - przerwa międzysemestralna
13.02.2017 - 24.02.2017 - sesja poprawkowa

*W dniach 25 i 26 stycznia 2017 r. (środa i czwartek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek. W dniu Inauguracji (04.10.2016) przewidziane są tylko godziny rektorskie.

Semestr letni
13.02.2017 - 09.06.2017 - okres zajęć dydaktycznych
13.04.2017 - 19.04.2017 - przerwa świąteczna
02.05.2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.06.2017 - 26.06.2017 - sesja egzaminacyjna
04.09.2017 - 17.09.2017 - sesja poprawkowa

Uwaga!
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO