Staże naukowe i dydaktyczne
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uruchomił program indywidualnych staży naukowych i dydaktycznych odbywanych w siedzibie jednostki.

Celem programu jest wsparcie merytoryczne stażystów w badaniach naukowych, a także umożliwienie im uzyskania doświadczeń dydaktycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami odbywania stażu naukowego na WPiA zawartymi w poniższym regulaminie

Regulamin staży.

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu Santander Universidades, z którego mogą korzystać pracownicy naszej uczelni na podstawie umowy o współpracy zawartej między Uniwersytetem Opolskim a Bankiem Zachodnim WBK S. A.(z 17 marca 2014 r.) W ramach tzw. projektów indywidualnych istnieje możliwość składania aplikacji o przyznanie środków finansowych m.in. na wsparcie działalności badawczej oraz wymiany międzynarodowej. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/o-programie/programy-indywidualne/programy-indywidualne.html

Umowa ramowa o współpracy
W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO