Jednolite 5-letnie studia magisterskie: prawo (stacjonarne i niestacjonarne)
Kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:
  • Cywilistycznej
  • Prawa gospodarczego i handlowego
  • Karnistycznej
  • Prawa finansowego i podatkowego
  • Ustrojowo-administracyjnej
  • Prawa europejskiego i międzynarodowego
  • Międzynarodowego obrotu gospodarczego

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów prawniczych uzyskuje tytuł zawodowy magistra w dziedzinie prawa i jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej). Studia prawnicze przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w organach sprawiedliwości, policji, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w urzędach organów administracji rządowej i samorządowej. Studia prawnicze pozwalają także na zdobycie umiejętności sprawnego poruszania się na rynku pracy i w gąszczu przepisów prawnych, uczą rzetelnego, uczciwego podejścia do pracy zawodowej, pewności siebie oraz trafnego i szybkiego podejmowania decyzji.

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO