Rada Wydziału

Rada Wydziału kadencji 2016-2020

  Samodzielni pracownicy naukowo - dydaktyczni
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski
 • prof. zw. dr hab. Borys Lepieszko
 • prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski
 • prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski
 • prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski
 • dr hab. Rafał Adamus, prof. UO
 • dr hab. Kamil Antonów, prof. UO
 • dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO
 • dr hab. Stefan Grochalski, prof. UO
 • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UO
 • dr hab. Jerzy Konieczny, prof. UO
 • dr hab. Józef Koredczuk, prof. UO
 • dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. UO
 • dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO
 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
 • dr hab. Henryk Spustek, prof. UO
 • dr hab. Piotr Stec, prof. UO
 • dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
 • dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
 • dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO
 • dr hab. HJaromir Mlynek


 • Młodsza kadra naukowo - dydaktyczna
 • dr Tomasz Dukiewicz
 • dr Ewa Kozerska
 • dr Małgorzata Marciniak
 • dr Dariusz Mucha
 • dr Ewa Pierzchała
 • dr Mateusz Pszczyński
 • dr Marta Rostropowicz-Miśko
 • dr Joanna Ryszka
 • dr Marta Woźniak
 • mgr Arleta Augustyniak
 • mgr Bartłomiej Filek
 • mgr Paweł Szewczyk


 • Przedstawiciel pracowników administracyjnych
 • mgr Ewa Kosiorek
 • mgr Agnieszka Zięcina


 • Przedstawiciele studentów
 • Tomasz Rojek
 • Elżbieta Błotko
 • Paweł Janiec
 • Tobiasz Gajda
 • Karolina Bucka
 • Agnieszka Kamińska
 • Justyna Ryng
 • Daria Krawczyk
W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO