Informacje o otwartych przewodach doktorskich na WPiA
1 z 2 następna >>

Lp.

Promotor / Promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

Data otwarcia przewodu

Data obrony rozprawy

Recenzenci / Recenzje

1

Doktorant: mgr Paweł Szewczyk

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Stefan Marek Grochalski prof. UO

 

Euroazjatycka wspólnota gospodarcza. System instytucjonalny i prawny

2014-06-16

 0000-00-00

2

Doktorant: mgr Szymon Rubisz

Data uzyskania stopnia

2016-02-26

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak

 

Dozwolony użytek utworów dostępnych w Internecie w œwietle polskich regulacji autorskoprawnych

Streszczenie

2014-11-07

 2016-02-26

prof. zw. dr hab. Ewa Nowińska

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

3

Doktorant: mgr Ireneusz Gdak

Data uzyskania stopnia

2015-07-03

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Profilowanie kryminalne przestępców seksualnych

Streszczenie

2014-11-07

 2015-07-03

dr hab. Marek Leśniak

prof. ndzw. UWr Maciej Szostak

4

Doktorant: mgr Maciej Gazda

Data uzyskania stopnia

2016-01-29

dr hab. Rafał Adamus prof. UO

 

dr Przemysław Malinowski

Odwołanie jako podstawowy środek ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Streszczenie

2014-11-07

 2016-01-29

dr hab. Izabella Gil

dr hab. Maciej Szpunar prof. UŚ

5

Doktorant: mgr Krzysztof Krukowski

Data uzyskania stopnia

2016-01-29

dr hab. Dariusz Walencik prof. UO

 

Nacjonalizacja i rewindykacja nieruchomości osób prawnych Kościoła katolickiego na terenie województwa opolskiego w latach 1945-2013

Streszczenie

2014-11-07

 2016-01-29

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski prof. UZ

6

Doktorant: mgr Arleta Augustyniak

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Tadeusz Cielecki prof. UO

 

dr Dariusz Mucha

Przestępczość i niedostosowanie społeczne nieletnich w ujęciu kryminologicznym

2015-04-24

 0000-00-00

7

Doktorant: mgr Marek Wocka

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Lidia Klat-Wertelecka prof. UO

 

dr Marta Woźniak

Model partycypacji społecznej w samorządzie gminnym

2015-04-24

 0000-00-00

8

Doktorant: mgr Bartłomiej Filek

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. dr hab. Stanisław Hoc

 

dr Monika Filipowska-Tuthill

Odpowiedzialność w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą

2015-05-29

 0000-00-00

9

Doktorant: mgr Kinga Harlecka-Fordey

Data uzyskania stopnia

2016-11-25

dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko prof. UO

 

Pojęcie "odpowiednia suma" jako źródło arbitralności rozstrzygnięć w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia

2015-05-29

 2016-11-25

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowsk prof. USWP

dr hab. Piotr Horosz prof. nzw. PŚ

10

Doktorant: mgr Piotr Łebek

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Piotr Stec prof. UO

 

dr Piotr Gil

Charakter prawny i organizacji ligi zawodowej

2015-05-29

 0000-00-00

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO