Studenckie stowarzyszenia i koła naukowe
Koło Naukowe Prawa Karnego "Wokanda"
opiekun: dr Dariusz Mucha
www.wokanda.uni.opole.pl

Koło Naukowe Prawa Europejskiego "Eurolex"
opiekun: dr Joanna Ryszka - działalność zawieszona
www.knpe.eu

Koło Młodych Kryminologów i Kryminalistyków
opiekun: dr Leszek Bednarski
www.kryminalistyka.uni.opole.pl

Koło Naukowe "Interlex"
opiekunowie: prof. UO dr hab. Andrzej Szymański, dr Ewa Kozerska, ks. dr Piotr Sadowski
www.inter-lex.uni.opole.pl
www.facebook.com/interlexUO

Koło Naukowe Młodych Prawników
opiekunowie: dr Przemysław Malinowski, mgr Miłosz Kościelniak - Marszał

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
opiekun: dr Mateusz Pszczyński

Koło Naukowe Współczesnych Problemów Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej
opiekun: dr Andrzej Drzewiecki, dr Joanna Kozińska

Studencka Poradnia Społeczno-Prawna "Bona fides"
opiekunowie: dr Magdalena Gołowkin-Hudała, dr Aleksandra Wilk
www.poradyprawne.uni.opole.pl

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa "ELSA" - grupa Opole
opiekun: dr Andrzej Drzewiecki, dr Piotr Gil
www.opole.elsa.org.pl/

Koło Naukowe Medycyny Sądowej
opiekun: dr Leszek Bednarski
www.knms.uni.opole.pl

Koło Naukowe Lex Pro Negotium
opiekun: dr Przemysław Malinowski
www.lpn.uni.opole.plfb: www.facebook.com/LexProNegotium, współpraca z PO /forum: www.forum-uo-po.pl

Koło Naukowe Prawa Internetu i Nowych Technologii "IusNet"
opiekun: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
www.iusnet.uni.opole.pl fb: pl-pl.facebook.com/iusnetuo

Koło Naukowe SECURUS
opiekun: dr Tomasz DUKIEWICZ, e-mail: tomduki@o2.pl
przewodniczący: Justyna DRESZER, e-mail: justynadre@vp.pl
fb: https://pl-pl.facebook.com/securusuo

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO