Siatki Godzin
Plany studiów stacjonarnych na kierunku prawo

Prawo, I, II rok

Prawo, III rok

Prawo, IV, V rok

Plany studiów niestacjonarnych na kierunku prawo

Prawo, I, II rok

Prawo, III, IV, V rok

Plany studiów na kierunku administracja stacjonarna

Administracja, I, II rok

Administracja, III rok

Plany studiów na kierunku administracja niestacjonarna

Administracja, I, II rok

Administracja, III rok

Plany studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne, I, II rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne, III rok

Plany studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne, I, II rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne, III rok

Plany studiów na kierunku administracja II-go stopnia stacjonarna

Administracja II-go stopnia, I, II rok

Plany studiów na kierunku administracja II-go stopnia niestacjonarna

Administracja II-go stopnia, I, II rok

Plany studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia, I rok

Plany studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia, I rok

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO