Aktualności

Konkurs: Nauki o bezpieczeństwie - asystent
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Nauk o Bezpieczeństwie. Termin składania ofert do 16.06.2017 r.
[załącznik]
Forum Prawa Finansowego
Stowarzyszenia Prawa Finansowego AUREUS przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zaprosić na LXIV spotkanie, którego przedmiotem jest problematyka finansowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, którą przedstawi mec. Mateusz Gruntowski w referacie „Prawne możliwości finansowego wsparcia pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami”
[załącznik]
Praca dla studenta
Kancelaria (adw. Przemysław Lech, adw. Grzegorz Stasikiewicz) poszukuje studenta V roku prawa chętnego do odbycia u nas płatnej praktyki, a następnie aplikacji adwokackiej. Więcej informacji na stronie www.adwokatlech.pl
Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmsus+ /PO WER
Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji studentów na wyjazdy studia oraz na praktyki w roku akademickim 2017/2018, zarówno w ramach programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym). Komplet wymaganych dokumentów (zaświadczanie o średniej ocen za ostatni semestr oraz zaświadczanie o znajomości języka ze Studium Języków Obcych) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2017 roku do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ dr Jacka Srokosza. Wszelkie zapytanie proszę kierować na maila: jsrokosz@uni.opole.pl.
[załącznik]
Kondolencje
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 22.04.2017r. Pani dr hab. Lidii Klat-Werteleckiej, prof. UO Kierownika Zakładu Postępowania Administracyjnego i Procedur Środowiskowych Wydziału Prawa i Administracji UO, Człowieka o wielkim sercu, życzliwej i wspaniałej Koleżanki, cenionej Specjalistki z zakresu postępowania egzekucyjnego i administracyjnego. Rodzinie, najbliższym i pracownikom przekazujemy wyrazy szczerego współczucia. Dziekan i prodziekani WPiA UO
[załącznik]
Wielkie grilowanie
Informujemy, iż wielkie grilowanie odbywa się w dniu 26 kwietnia, a godz. rektorskie są w dniu 27 kwietnia do godziny 10.00.
Giełda Kompetencji: szkolenia i warsztaty w ramach VIII Giełdy Pracy UO
10 maja 2017 roku w godzinach 10:00-14:00 Akademickie Centrum Karier organizuje VIII Giełdę Pracy. W ramach przygotowań do giełdy zaplanowaliśmy szkolenia i warsztaty pod hasłem Giełda Kompetencji przygotowujące do wydarzenia. Bardzo proszę o udostępnienie informacji wśród studentów o dostępnych szkoleniach i warsztatach. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest GIEŁDA KOMPETENCJI, dlatego oprócz udziału w części targowej (do godziny 14:00) zapraszamy Państwa do udziału w rozmowach przy okrągłym stole (godz. 15:00-17:00). 10 maja chcemy się spotkać i razem z Urzędem Miasta i opolskim otoczeniem biznesu przedyskutować trzy obszary tematyczne: Zatrudnienie studentów międzynarodowych na rynku opolskim; Jakich kompetencji potrzebuje miasto Opole? Kierunki tradycyjne - co z nimi? Wszystkie informacje związane z Giełdą Pracy zamieszczamy na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/214021572432404/
Rekrutacja Programu Erasmsus+/PO WER
Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu rekrutacji studentów na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2017/2018. Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).
[załącznik]
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”
Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Opolu w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Organizatorami konferencji są: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna "Bona fides". Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom.
[Zaproszenie] [Formularz zgłoszeniowy] [Komitet Naukowy] [Program]
Zajęcia z amerykańskimi adwokatami na WPiA 8-12 maja 2017
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniach 8-12 maja 2017 na WPiA gościć będą dwie amerykańskie prawniczki: Noël Margaret Lawrence oraz Elisabeth Ann Bird, które przeprowadzą zajęcia dla studentów naszego Wydziału.
[załącznik]
<< poprzednia 2 z 55 następna >>
idź do

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Szkolenie certyfikowane według kryterium przyznawania stypendium rektora UO dla najlepszych studentów

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO