Bardzo dobre wyniki absolwentów WPiA na aplikacje prawnicze

Bardzo dobre wyniki absolwentów WPiA na aplikacje prawnicze

24 lutego 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości  na konferencji z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju przedstawiło wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Spotkanie dotyczyło wyników egzaminów wstępnych na aplikacje:

·  adwokacką,

·  radcowską,

·  notarialną,

·  komorniczą,

oraz naboru na aplikacje:

·  sędziowską,

·  prokuratorską.

Średnia zdawalność na aplikacje prawnicze w całym kraju dla rocznika 2019 wyniosła 64,4%, zaś średnia zdawalność absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dla tego rocznika wyniosła 66,2%! Oznacza to, że absolwenci naszej uczelni uplasowali się na 8. miejscu w kraju w zestawieniu 41 badanych uczelni, wyprzedzając w rankingu m.in. absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.

W zestawieniu uczelni z liczbą absolwentów od 20 do 90 osób Uniwersytet Opolski zajął 1. miejsce w kraju, przed WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie czy Uniwersytetem Rzeszowskim.

Absolwentom WPiA UO serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zawodowych w trakcie odbywania aplikacji prawniczych!

Pełne opracowanie dostępne jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wiceministrowie-sprawiedliwosci-na-konferencji-z-dziekanami-wydzialow-prawa2

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar