III MIEJSCE KLINIKI PRAWA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

III MIEJSCE KLINIKI PRAWA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uplasowała się na III miejscu w IV Rankingu Rzeczpospolitej.

Ranking Poradni prawnych powstaje w oparciu o doroczne sprawozdania Klinik Prawa składane do końca czerwca każdego roku i jest opracowywany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Dziennik "Rzeczpospolita". Studenckie poradnie prawne otrzymują punkty za dodatkową działalność. Punktowana jest min.: organizacja konferencji, organizacja specjalistycznych warsztatów, szkoleń, współpraca z innymi podmiotami, organizacja symulacji rozpraw, prowadzenie zajęć typu Street Law, lub innych akcji społecznych dotyczących prawa.


Klinika Prawa WPiA UO współpracuje z podmiotami zewnętrznymi na terenie Opolszczyzny – m.in Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędem Pracy, Stowarzyszeniem Uniwersytetu III Wieku, Aresztem Śledczym, Zakładem Karnym w Strzelcach Opolskich, Sądem Okręgowym, Okręgową Radą Adwokacką.

W ramach Kliniki Prawa WPiA UO studenci zostali objęci bezpłatnymi szkoleniami z zakresu pisania pism procesowych, odbywają spotkania z praktykami,  wyjeżdżają do zakładów karnych, aresztów śledczych a także odbywali spotkania z kuratorami sądowymi. Klinika Prawa jest organizatorem cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawa i obowiązki członków rodziny". Przy współpracy Kliniki Prawa został wydany już III tom publikacji z zakresu prawa rodzinnego.

Takie działania przekładają się na wysokie notowania Poradni.


Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Klinika Prawa jest ważną częścią struktury akademickiej, skupia wokół siebie wszelkie programy społecznej aktywizacji prawników i studentów prawa, ale co najważniejsze także nowoczesnych metod nauczania, do których zaliczamy nie tylko uczenie się poprzez udzielanie porad, ale także symulacje rozpraw sądowych, czy prowadzenie zajęć o prawie w szkołach. Poradnia odgrywa ważną rolę w strukturze Wydziału i podnosi jakość kształcenia studentów Wydziału Prawa i Administracji. 

https://www.rp.pl/Rankingi/306179968-Ranking-wydzialow-prawa-2019-zwyciezcy-w-kategorii-Poradnie-prawne.html  

załącznik
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar