Program stypendialny „100 na 100”

Program stypendialny „100 na 100”

Miło nam poinformować, iż studentka V roku Prawa Pani Nela Lejczak otrzymała stypendium w ramach Programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego, ogłoszonego przez Fundację LOTTO pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów. Program skierowany był do studentów wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce.

Zgłoszonych zostało 1815 kandydatów, spośród których wybrano 100 najlepszych. Oprócz wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych czy artystycznych, przede wszystkim należało wykazać podejmowane działania na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego, angażując się w pomoc innym.

Pani Nela Lejczak aktywnie pełni obowiązki Członka Prezydium Rady Studenckiej WPiA UO, Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Parlamentu Studentów UO. Ponadto działa aktywnie w ramach stowarzyszeń i wolontariatu dla osob chorych i potrzebujących ze swojego otoczenia, która polega głównie na poprawie ich sytuacji i aktywizowaniu do życia (pomoc w bieżących sprawach, pomoc w przełamywaniu barier) oraz na poszukiwaniu darczyńców i pozyskiwaniu dofinansowania od innych osób czy instytucji. Od kilku lat jest zarówno wolontariuszem jak i darczyńcą w ramach Szlachetnej Paczki i chętnie poświęca swój czas na taką formę pomocy.

Uroczyste wręczenie stypendium odbyło sie podczas gali finałowej 10.12.2018 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Laureatce serdecznie gratulujemy!!!

załącznik
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar