W dniu 8 listopada 2013r. decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego utworzono nową jednostkę naukową - CENTRUM BADAŃ NAD RODZINĄ. Uzasadnieniem powołania jednostki jest konieczność podjęcia poszerzonych badań naukowych, nie tylko nad sytuacją społeczną współczesnej rodziny, ale także badań nad prawnym aspektem jej funkcjonowania. Zmieniająca się nieustannie rzeczywistość społeczna, polityczna, ekonomiczna i prawna wywiera bowiem istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnej rodziny. Coraz częściej mówi się o kryzysie rodziny w różnych aspektach: moralnym, materialnym, społecznym. Przyczyną prawnych i społecznych problemów rodzin na Opolszczyźnie często są zarobkowe migracje, życie w rozłączeniu, utrudnienia w kontaktach z dziećmi, a także zawieranie i rozwiązywanie związków małżeńskich z obywatelami innych państw na terenie innych krajów. Zarówno relacje między rodzicami a dziećmi jak i między małżonkami są w naszym regionie zagrożone. Od lat obserwuje się pogłębiające się dysfunkcje rodziny obejmujące również społeczną sferę jej funkcjonowania np. bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, niepełnosprawność, starość, patologie społeczne. Celem Centrum Badań nad Rodziną będzie nie tylko diagnoza naukowa tego rodzaju zjawisk, diagnoza najpilniejszych potrzeb rodzina, ale również sformułowanie i upowszechnianie postulatów koniecznych zmian w prawie oraz innych rozwiązań wspierających rodziny znajdujące siew trudnym położeniu.
Działania Centrum Badan nad Rodziną będą obejmowały m.in.
  • prowadzenie badań ankietowych, analiza wyników i rekomendacje działań
  • prowadzenie szkoleń, organizacja seminariów i konferencji naukowych
  • utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodziny na terenie województwa opolskiego oraz na terenie kraju
  • współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych na temat rodziny w polsce
  • opracowywanie publikacji naukowych, w perspektywie również regularne wydawanie publikacji w ramach CBR
Skład Centrum Badan nad Rodziną WPIA UO tworzą:
  • dr Aleksandra Wilk
  • dr Magdalena Gołowkin-Hudała
  • dr Marta Rostropowicz-Miśko
  • dr Kamila Kasperska-Kurzawa
Kontakt:
Wydział Prawa i Administracji ul. Katowicka 87a 45- 060 Opole
tel. 77 452 75 00
e-mail: aleksandrawilk.opole@gmail.com
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar