Informacje o otwartych przewodach doktorskich na WPiA

Lp.

Promotor / Promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

Data otwarcia przewodu

Data obrony rozprawy

Recenzenci / Recenzje

21

Doktorant: mgr Viktoriia Rachynska

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. ndzw. INP PA Jerzy Rotko

 

dr Jerzy Jendrośka

Procedura udziału społeczeństwa w nowej regulacji prawnej ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć na Ukrainie w świetle wymagań prawa międzynarodowego i unijnego

2019-02-22

 0000-00-00

22

Doktorant: mgr Szymon Rubisz

Data uzyskania stopnia

2016-02-26

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak

 

Dozwolony użytek utworów dostępnych w Internecie w świetle polskich regulacji autorskoprawnych

Streszczenie

2014-11-07

 2016-02-26

prof. zw. dr hab. Ewa Nowińska

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

23

Doktorant: mgr Paweł Szewczyk

Data uzyskania stopnia

2017-12-18

dr hab. Stefan Marek Grochalski prof. UO

 

Euroazjatycka Unia Gospodarcza. System instytucjonalny i prawny

Streszczenie

2014-06-16

 2017-12-18

dr hab. Elżbieta Dynia prof. UR

dr hab. Brygida Kuźniak

24

Doktorant: mgr Tomasz Słapczyński

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UMCS, dr hab Grzegorz Kozieł

 

Przeniesienie siedziby spółki jawnej prawa polskiego do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim

2018-12-21

 0000-00-00

25

Doktorant: mgr Andrzej Tatara

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UZ, dr hab. Andrzej Gorgol

 

dr Piotr Stanisławiszyn

Prawne ograniczenia swobody kształtowania akcyzy w Polsce

2018-10-26

 0000-00-00

26

Doktorant: mgr Mateusz Tusiński

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Piotr Stec

 

dr Marta Rostropowicz-Miśko

Roszczenie o sprostowanie nieprawdziwej informacji w trybie wyborczym w praktyce sądowej

2019-02-22

 0000-00-00

27

Doktorant: mgr Rafał Wielki

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Analiza informacji w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych

2018-04-27

 0000-00-00

28

Doktorant: mgr Marek Wocka

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Lidia Klat-Wertelecka prof. UO

 

dr Marta Woźniak

Model partycypacji społecznej w samorządzie gminnym

2015-04-24

 0000-00-00

29

Doktorant: mgr Krzysztof Wójcik

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Śledztwo proaktywne

Streszczenie

2016-06-24

 0000-00-00

prof. dr hab. Maciej Szostak

dr hab. Paweł Waszkiewicz

30

Doktorant: mgr Aneta Zwolińska

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Dariusz Szostek

 

Pojęcie treści cyfrowych i odpowiedzialność za wady w obrocie konsumenckim

2018-06-29

 0000-00-00

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar