Informacje o otwartych przewodach doktorskich na WPiA

Lp.

Promotor / Promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

Data otwarcia przewodu

Data obrony rozprawy

Recenzenci / Recenzje

11

Doktorant: mgr Krzysztof Mucha

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Zwalczanie procederu prania pieniędzy

2016-06-24

 0000-00-00

12

Doktorant: mgr Przemysław Piątek

Data uzyskania stopnia

2016-12-16

prof dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewic

 

Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956. Studium kryminologiczno-prawne

Streszczenie

2015-12-18

 2016-12-16

prof. dr hab. Adam Lityński

prof. dr hab. Leszek Wilk

13

Doktorant: mgr Rafał Prabucki

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Dowód naukowy i jego percepcja

2018-04-27

 0000-00-00

14

Doktorant: mgr Klaudia Przybyłowicz

Data uzyskania stopnia

2016-11-25

dr hab. Adam Sulikowski prof. UO

 

Minister Spraw Zagranicznych w systemie organów państwowych III RP

Streszczenie

2015-11-27

 2016-11-25

dr hab. Artur Ławniczak

dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

15

Doktorant: mgr Joanna Ptak

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Stanisław Hoc prof. zw.

 

dr Dariusz Mucha

Zabójstwa kwalifikowane w doktrynie i orzecznictwie sądowym

2017-11-24

 0000-00-00

dr hab. Stefan Lelental prof. zw.

dr hab. Leszek Wieczorek prof. UJK

16

Doktorant: mgr Szymon Rubisz

Data uzyskania stopnia

2016-02-26

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak

 

Dozwolony użytek utworów dostępnych w Internecie w świetle polskich regulacji autorskoprawnych

Streszczenie

2014-11-07

 2016-02-26

prof. zw. dr hab. Ewa Nowińska

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

17

Doktorant: mgr Paweł Szewczyk

Data uzyskania stopnia

2017-12-18

dr hab. Stefan Marek Grochalski prof. UO

 

Euroazjatycka Unia Gospodarcza. System instytucjonalny i prawny

Streszczenie

2014-06-16

 2017-12-18

dr hab. Elżbieta Dynia prof. UR

dr hab. Brygida Kuźniak

18

Doktorant: mgr Rafał Wielki

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Analiza informacji w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych

2018-04-27

 0000-00-00

19

Doktorant: mgr Marek Wocka

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Lidia Klat-Wertelecka prof. UO

 

dr Marta WoĹşniak

Model partycypacji społecznej w samorządzie gminnym

2015-04-24

 0000-00-00

20

Doktorant: mgr Krzysztof Wójcik

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Śledztwo proaktywne

2016-06-24

 0000-00-00

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar