Informacje o otwartych przewodach doktorskich na WPiA

Lp.

Promotor / Promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

Data otwarcia przewodu

Data obrony rozprawy

Recenzenci / Recenzje

11

Doktorant: mgr Maciej Gazda

Data uzyskania stopnia

2016-01-29

dr hab. Rafał Adamus prof. UO

 

dr Przemysław Malinowski

Odwołanie jako podstawowy środek ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Streszczenie

2014-11-07

 2016-01-29

dr hab. Izabella Gil

dr hab. Maciej Szpunar prof. UŚ

12

Doktorant: mgr Ireneusz Gdak

Data uzyskania stopnia

2015-07-03

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Profilowanie kryminalne przestępców seksualnych

Streszczenie

2014-11-07

 2015-07-03

dr hab. Marek Leśniak

prof. ndzw. UWr Maciej Szostak

13

Doktorant: mgr Kinga Harlecka-Fordey

Data uzyskania stopnia

2016-11-25

dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko prof. UO

 

Pojęcie „odpowiednia suma” jako źródło arbitralności rozstrzygnięć w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia

Streszczenie

2015-05-29

 2016-11-25

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska prof. USWP

dr hab. Piotr Horosz prof. nzw. PŚ

14

Doktorant: mgr dr Michał Jacek Hucał

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

 

dr Mateusz Pszczyński

Implementacja przepisów Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z 2016 r. w odniesieniu do Kościoła katolickiego i Kościołów ewangelickich w Polsce i w Niemczech

2019-03-22

 0000-00-00

15

Doktorant: mgr Krzysztof Kaczorowski

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Stanisław Nitecki

 

Odzyskiwanie środków z funduszu alimentacyjnego

2019-04-26

 0000-00-00

16

Doktorant: mgr Grzegprz Keler

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Rafał Adamus

 

Znaczenie i skutki prawne badania due dilignece w transakcjach fuzji i przejęć

2019-03-22

 0000-00-00

17

Doktorant: mgr Klaudia Kijańska

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. ASW, dr hab. Marek Bielecki

 

Wolność zrzeszania się dziecka w prawie polskim

2019-04-26

 0000-00-00

18

Doktorant: mgr Anita Marta Klimas

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Paweł Sobczyk

 

Normatywizacja prawa do bycia zapomnianym

2019-03-22

 0000-00-00

19

Doktorant: mgr Miłosz Kościelniak-Marszał

Data uzyskania stopnia

2016-12-16

dr hab. Zbigniew Kwiatkowski prof. UO

 

Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym.

Streszczenie

2015-07-03

 2016-12-16

dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. UMCS

dr hab. Krzysztof Woźniewski prof. UG

20

Doktorant: mgr Ewa Sylwia Kosowska-Korniak

Data uzyskania stopnia

2017-12-18

dr hab. Zbigniew Kwiatkowski prof. UO

 

Ochrona tajemnicy dziennikarskiej w prawie karnym materialnym i procesowym

Streszczenie

2016-06-24

 2017-12-18

prof. UŚ, dr hab. Radosław Koper

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar