Informacje o otwartych przewodach doktorskich na WPiA

Lp.

Promotor / Promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

Data otwarcia przewodu

Data obrony rozprawy

Recenzenci / Recenzje

1

Doktorant: mgr Arleta Augustyniak

Data uzyskania stopnia

2018-06-29

dr hab. Tadeusz Cielecki prof. UO

 

dr Dariusz Mucha

Przestępczość i niedostosowanie społeczne nieletnich w ujęciu kryminologicznym

Streszczenie

2015-04-24

 2018-06-29

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz .

dr hab. Anna Kossowska

2

Doktorant: mgr Aleksandra K. Banach

Data uzyskania stopnia

2019-04-26

prof UMCS, dr hab. Grzegorz Kozieł .

 

dr Przemysław Malinowski

Zakończenie działalności spółki jawnej w sposób uzgodniony przez wspólników w prawie polskim

Streszczenie

2018-12-21

 2019-04-26

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

prof. dr hab. Mariusz Załucki

3

Doktorant: mgr Katarzyna Biczysko-Pudełko

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Dariusz Szostek prof. UO

 

Cywilnoprawna odpowidzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych - wybrane problemy

2018-05-25

 0000-00-00

4

Doktorant: mgr Michał Ciecierski

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. ALK, dr hab. Artur Mudrecki

 

dr Piotr Stanisławiszyn

Granice kształtowanie treści obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług poprzez czynności cywilnoprawne

2019-04-12

 0000-00-00

5

Doktorant: mgr Marek Danikowski

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Stefan Marek Grochalski prof. UO

 

Instytucja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej - szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej

2017-11-24

 0000-00-00

6

Doktorant: mgr Łukasz Denys

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Dariusz Walencik

 

Budownictwo sakralne i kościelne na terenie obecnej Diecezji Opolskiej w latach 1950-1989, a działania Urzędy do Spraw Wyznań. Studium prano-historyczne

2019-04-12

 0000-00-00

7

Doktorant: mgr Mikołaj Adam Domagała

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Dariusz Szostek

 

Odpowiedzialność cywilnoprawna za wypadki spowodowane przez pojazdy autonomiczne

2019-03-22

 0000-00-00

8

Doktorant: mgr Iwona Agnieszka Domagała

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Rafał Adamus

 

Odpowiedzialność cywilna na niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości na gruncie art.. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

2019-03-22

 0000-00-00

9

Doktorant: mgr Katarzyna Dziewulska

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. UO, dr hab. Piotr Stec

 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu sprzedaży wadliwego dzieła sztuki

2019-04-12

 0000-00-00

10

Doktorant: mgr Bartłomiej Filek

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. dr hab. Stanisław Hoc

 

dr Monika Filipowska-Tuthill

Odpowiedzialność w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą

Streszczenie

2015-05-29

 2020-01-10

prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

prof. dr hab. Łukasz Pohl

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar