Informacje o otwartych przewodach doktorskich na WPiA

Lp.

Promotor / Promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

Data otwarcia przewodu

Data obrony rozprawy

Recenzenci / Recenzje

1

Doktorant: mgr Arleta Augustyniak

Data uzyskania stopnia

2018-06-29

dr hab. Tadeusz Cielecki prof. UO

 

dr Dariusz Mucha

Przestępczość i niedostosowanie społeczne nieletnich w ujęciu kryminologicznym

Streszczenie

2015-04-24

 2018-06-29

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz .

dr hab. Anna Kossowska

2

Doktorant: mgr Aleksandra K. Banach

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof UMCS, dr hab. Grzegorz Kozieł .

 

dr Przemysław Malinowski

Zakończenie działalności spółki jawnej w sposób uzgodniony przez wspólników w prawie polskim

Streszczenie

2018-12-21

 0000-00-00

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

prof. dr hab. Mariusz Załucki

3

Doktorant: mgr Katarzyna Biczysko-Pudełko

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Dariusz Szostek prof. UO

 

Cywilnoprawna odpowidzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych - wybrane problemy

2018-05-25

 0000-00-00

4

Doktorant: mgr Marek Danikowski

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

dr hab. Stefan Marek Grochalski prof. UO

 

Instytucja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej - szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej

2017-11-24

 0000-00-00

5

Doktorant: mgr Bartłomiej Filek

Data uzyskania stopnia

0000-00-00

prof. dr hab. Stanisław Hoc

 

dr Monika Filipowska-Tuthill

Odpowiedzialność w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą

2015-05-29

 0000-00-00

6

Doktorant: mgr Maciej Gazda

Data uzyskania stopnia

2016-01-29

dr hab. Rafał Adamus prof. UO

 

dr Przemysław Malinowski

Odwołanie jako podstawowy środek ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Streszczenie

2014-11-07

 2016-01-29

dr hab. Izabella Gil

dr hab. Maciej Szpunar prof. UŚ

7

Doktorant: mgr Ireneusz Gdak

Data uzyskania stopnia

2015-07-03

dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO

 

Profilowanie kryminalne przestępców seksualnych

Streszczenie

2014-11-07

 2015-07-03

dr hab. Marek Leśniak

prof. ndzw. UWr Maciej Szostak

8

Doktorant: mgr Kinga Harlecka-Fordey

Data uzyskania stopnia

2016-11-25

dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko prof. UO

 

Pojęcie „odpowiednia suma” jako źródło arbitralności rozstrzygnięć w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia

Streszczenie

2015-05-29

 2016-11-25

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska prof. USWP

dr hab. Piotr Horosz prof. nzw. PŚ

9

Doktorant: mgr Miłosz Kościelniak-Marszał

Data uzyskania stopnia

2016-12-16

dr hab. Zbigniew Kwiatkowski prof. UO

 

Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym.

Streszczenie

2015-07-03

 2016-12-16

dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. UMCS

dr hab. Krzysztof Woźniewski prof. UG

10

Doktorant: mgr Ewa Sylwia Kosowska-Korniak

Data uzyskania stopnia

2017-12-18

dr hab. Zbigniew Kwiatkowski prof. UO

 

Ochrona tajemnicy dziennikarskiej w prawie karnym materialnym i procesowym

Streszczenie

2016-06-24

 2017-12-18

prof. UŚ, dr hab. Radosław Koper

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar