Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Administracyjnego
Adiunkt: dr Maja Kozłowska
Pokój: 4.21
Telefon: 77 452 75 40
E-mail: mkozlowska@uni.opole.pl
Dyżur
Wtorek
9.50-10.50
w terminach: 11.30-12.30 (8.10,22.10,5.11,19.11,3.12,17.12,14.01) Dla Studentów niestacjonarnych w

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (15)
 • Prawo miejscowe w polskim i włoskim porządku prawnym – wybrane aspekty, „Italica Wratislaviensia”, 2014, nr 5, s. 349-360
 • Prawo miejscowe w polskim i włoskim porządku prawnym – wybrane aspekty, Italica Wratislaviensia Nr 5/2014, Wyd. A. Marszałek, Wrocław, s. 349-360.
 • La enseñanza del Derecho en Polonia , w: La Enseñanza del Derecho en Europa y América, Max TURULL/ Enoch ALBERTÍ (Eds.), Barcelona 2013,
 • Consumer protection in financial services – towards greater transparency thanks to Key Information Document for Packaged Retail Investment Products, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2012, nr 2,
 • „Model podziału kompetencji legislacyjnych w Hiszpanii”, (Przegląd Sejmowy 2(97)2010)
 • „Instrumenty decentralizacji regionalnej na przykładzie włoskich regionów i hiszpańskich wspólnot autonomicznych” (Samorząd Terytorialny 6/2009);
 • „Regiony autonomiczne w Portugalii – problemy wybrane”, [w:] Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i w Polsce (tom doktorancki), L. Knopp, K. Nowacki (red.), Kolonia Limited 2009.
 • Tłumaczenie artykułu adw. Giuseppe Chiarelli, „Model instytucjonalny i organizacyjny Strategicznego Planu Obszarowego w zarządzaniu funduszami unijnymi w regionie Puglia” (Przegląd Legislacyjny nr 3/4 2009).
 • Współautorka sprawozdania z XVI. Polsko-niemieckiego Kolokwium Administratywistów, 13.-16. września 2009 r., Wrocław, „Przegląd Legislacyjny”;
 • “Regionalizm we Włoszech i w Hiszpanii. Problemy wybrane” [w:] K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Kolonia Limited, Wrocław 2008;
 • „W sprawie autonomii finansowej włoskich regionów i hiszpańskich wspólnot autonomicznych”, (Pro Publico Bono, zeszyt naukowy DWSSP „Asesor” nr 4/2008)
 • Streszczenie. Zasada subsydiarności i europejskie fundusze strukturalne regionu Puglia [w:] K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Kolonia Limited, Wrocław 2008;
 • „Dywersyfikacja prawa międzynarodowego i europejskiego a problem międzynarodowego prawa administracyjnego” (Pro Publico Bono, zeszyt naukowy DWSSP „Asesor”, nr 3/2007);
 • „Miejsce prawa międzynarodowego w układzie wewnątrzpaństwowym a kwestia regionalizacji we Włoszech” (Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXXVI, Wrocław 2007);
 • „Aspetti costituzionali ed amministrativi del decentramento dello Stato unitario polacco” (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie, dział: esperienze straniere, www.issirfa.cnr.it);
Granty/Projekty badawcze (4)
 • “Investor protection during the crisis of credit institutions in Spain (regulatory framework in the light of the EU reforms)”,01.03.2014 – 30.09.2014 - Campus Iberus Fellowship (Mobility Grant for Guest Researchers)
 • X 2007 – V 2008 Stypendium rządu Republiki Włoskiej: Uniwersytet w Perugii (wolne badania naukowe)
 • III 2008 – pobyt badawczy w ramach stypendium w Instytucie Studiów nad Systemami Regionalnymi, Federalnymi i Autonomiami „Massimo Severo Giannini” (ISSiRFA) w Rzymie
 • Udział w projekcie dot. nauczania prawa i dostępu do profesji prawniczych: La enseñanza del Derecho en Europa, EEUU e Hispanoamèrica (planes de estudio, metodologìas, evaluaciòn y acceso a las profesiones jurìdicas) we współpracy z Uniwersytetem w Kordobie.
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Financial Regulations Analyst (Credit Suisse) od 2010
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar