Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Adiunkt: dr Kamila Kasperska-Kurzawa
Pokój: 4.27
Dyżur
Piątek
9:15- 10:15
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów (w przerwach między zajęciami).

Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów pomiędzy zajęciami.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
  • Włoska przestępczość mafijna, Kraków 2014, ss. 137
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
  • M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kurzawa (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Opole-Łubowice 2014, s. 49-63
Artykuły/Rozdziały w monografiach (6)
  • (współautorstwo Tomasz Dukiewicz) Przestępczość na morzu, „Logistyka”, - 2015, nr 4, s. 7619-7625
  • (współautorstwo Tomasz Dukiewicz)Ekspansja militarna Rosji w regionie zagrożeniem dla grupy państw nadbałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii, Bezpečnostné Fórum 2015 = Security Forum 2015. I. Vol. Zbornik vedeckých prác = Volume of Scientific Papers / ed. Jaroslav Ušiak , Dávid Kollár, Banská Bystrica : Vydavatelˈstvo Univetzity Mateja Bela - Belianum, 2015, s. 454-[465]
  • Wpływ migracji zagranicznych na proces starzenia się ludności Śląska Opolskiego, w: M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kurzawa (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Opole-Łubowice 2014, s. 49-63
  • Starość w XXI wieku, w: Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, seria wydawnicza „Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě”, nr 8, 2014, s. 147-158
  • Dukiewicz Tomasz, Kamila Kasperska-Kurzawa, Wykorzystanie sensorów w systemie bezpieczeństwa / Logistyka, 2014, nr 5, (CD nr 2), s.381-388. ISSN: 1231-5478
  • Kamila Kasperska-Kurzawa, Ernest Lichocki, Krytyczna Infrastruktura Teleinformatyczna w Polsce, „Terroryzm”, 2010 nr 1
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar