Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
Adiunkt: dr Kamila Kasperska-Kurzawa
Pokój: 4.27
Dyżur
Wtorek
9:10-10:10
w terminach: 09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12., 15.01.

Poniedziałek
14:05-14:50
w terminach: 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 14.01.

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów, między zajęciami: niedziela, w terminach: 07.10., 21.10., 28.10., 18.11., 02.12., 16.12., 13.01.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
  • Włoska przestępczość mafijna, Kraków 2014, ss. 137
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
  • M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kurzawa (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Opole-Łubowice 2014, s. 49-63
Artykuły/Rozdziały w monografiach (6)
  • (współautorstwo Tomasz Dukiewicz) Przestępczość na morzu, „Logistyka”, - 2015, nr 4, s. 7619-7625
  • (współautorstwo Tomasz Dukiewicz)Ekspansja militarna Rosji w regionie zagrożeniem dla grupy państw nadbałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii, Bezpečnostné Fórum 2015 = Security Forum 2015. I. Vol. Zbornik vedeckých prác = Volume of Scientific Papers / ed. Jaroslav Ušiak , Dávid Kollár, Banská Bystrica : Vydavatelˈstvo Univetzity Mateja Bela - Belianum, 2015, s. 454-[465]
  • Wpływ migracji zagranicznych na proces starzenia się ludności Śląska Opolskiego, w: M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kurzawa (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Opole-Łubowice 2014, s. 49-63
  • Starość w XXI wieku, w: Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, seria wydawnicza „Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě”, nr 8, 2014, s. 147-158
  • Dukiewicz Tomasz, Kamila Kasperska-Kurzawa, Wykorzystanie sensorów w systemie bezpieczeństwa / Logistyka, 2014, nr 5, (CD nr 2), s.381-388. ISSN: 1231-5478
  • Kamila Kasperska-Kurzawa, Ernest Lichocki, Krytyczna Infrastruktura Teleinformatyczna w Polsce, „Terroryzm”, 2010 nr 1
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar