Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Karnego
Asystent: mgr Bartłomiej Filek
Pokój: 3.15
Telefon: 77 452 75 18
E-mail: bfilek@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
prawo karne materialne, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, prawo do obrony oskarżonego w postępowaniu karnym, prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
Glosy (1)
  • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 2011 r., II AKa 366/11, „Ius Novum”, 2003, nr 1, s.199-209.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (4)
  • Środek karny obowiązek naprawienia szkody po nowelizacji w kontekście zasady lex mitior retro agit (w:) Profesor Marian Cieślak- osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer 2013, s. 153-163
  • Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191 a k.k., Prokuratura i Prawo 2012, Nr 7-8, s. 61-77
  • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 2011 r, II AKa 366/11, Ius Novum nr 1/2013
  • współautor Bartosz Duda, Penalizacja zachowania powadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu w Polsce w świetle integracji Europejskiej ,Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe. Zeszyt 4/2009, s. 23-36
Granty/Projekty badawcze (2)
  • w 2011 r. koordynator na Uniwersytet Opolski europejskich badań Gender –based Violence, Stalking and Fear of Crime, finansowanych z funduszy europejskich (JLS/2007/ISEC/415)
  • w okresie 2009 -2010 Koordynator projektu badawczego pt. „ PROMIL” współorganizowanego z Komendą Wojewódzka Policji w Opolu, dotyczącego badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przy pomocy analizatora wydychanego powietrza, po spożyciu lub użyciu różnych grup produktów, w aspekcie oceny legalności prowadzenia pojazdów po użyciu lub spożyciu poddanych badaniom produktów.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
  • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
  • adwokat
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar