Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Kryminalistyki
Starszy Wykładowca: mgr Jerzy Korwin-Małaczyński
Pokój: 3.6
Telefon: 77 452 75 15
E-mail: malaczynski@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Ochrona informacji niejawnych, Dost�p do informacji publicznej, Pozycja ustrojowa funkcjonariuszy publicznych
Monografie (1)
  • Księga rodu Małaczyńskich / Jerzy Korwin-Małączyński, Aleksander Podolski, Wrocław: Media-Expo Wawrzyniec Wierzejewski, 2014.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (4)
  • Konstytucyjne i ustawowe prawa człowieka i obywatela w kontekście dostępu do informacji publicznej, w: A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Prawne, filozoficzno-etyczne i społeczno-kulturowe perspektywy. Praca zbiorowa, Zabrze 2014, s.31-45.
  • Powstanie Styczniowe 1863 roku, „Wiedza Obronna”, 2013, nr 1 (244), s. 81-92
  • Ochrona informacji publicznej, w: Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Opole 2010.
  • Programy przedakcesyjne i pomocowe Unii Europejskiej : zagrożenia i prognozy w kontekście działań na szkodę finansowych interesów Unii Europejskiej, na przykładzie województwa opolskiego, w: Pięć lat w Unii Europejskiej : społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim / pod red. Marty Rostropowicz-Miśko i Przemysława Malinowskiego, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009,, s. 145-164.
Działalność pozauczelniana (1)
  • Członek stowarzyszeń edukacyjnych i sportowych w Opolu i Strzelcach Opolskich
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar