Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Prywatnego
Adiunkt: dr Joanna Kozińska
Pokój: 4.13
Telefon: 77 452 75 37
E-mail: jkozinska@uni.opole.pl
Dyżur
Środa
11:45 - 12:45
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.


Zainteresowania badawcze:
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • Komentarze do art. 3 ust. 1 pkt 1,2,9 (s. 31-37 i s. 47-48), art. 4 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (s. 55-61), art. 546 KC (s. 347_350), art. 546[1] KC (s. 351-359), art. 563-567 KC (s. 446-459), art. 605[1] KC, art. 627[1] KC, art. 636[1]-638 KC, art. 770 i 770[1] KC (s.528-534), w: B. Kaczmarek – Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg), Warszawa 2014
Artykuły/Rozdziały w monografiach (15)
 • Rozwój prawa prywatnego w latach 1989-2014, w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s. 231-248.
 • (współautorstwo Piotr Stec) Odpowiedzialność za wady dzieła sztuki po nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Santander Art and Culture Law Review”, 2015, nr 1
 • Koncepcja odrębnych od gruntu przedmiotów własności : analiza na tle obecnego stanu prawnego oraz propozycji zmian legislacyjnych, w: 50 lat kodeksu cywilnego : perspektywy rekodyfikacji / red. nauk. Piotr Stec, Mariusz Załucki., Warszawa, Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 165-178.
 • Zakres wykorzystania instytucji sformalizowanych przepisami ustawy a realizacja dotychczasowego schematu współpracy między deweloperem a nabywcą, w: P. Chmielnicki (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2014, s. 368-371
 • Prawne przesłanki i forma odstąpienia od umowy przez dewelopera. Prawne instrumenty sanowania braku zgody nabywcy, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, w: P. Chmielnicki (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2014, s. 280-286,
 • Ustawowe rozumienie przedsięwzięcia deweloperskiego. Przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane wyłączone z tego pojęcia, w: P. Chmielnicki (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2014, s. 86-95
 • Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera. w: P. Chmielnicki (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2014, 3, s. 59-67
 • Jak prawidłowo płacić i spełniać inne świadczenia, czyli wykonywanie i przekształcanie zobowiązań, w: P. Stec, M. Załucki (red.), Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, Warszawa. 2014, s. 236-251
 • Jak dobrze być właścicielem nieruchomości, czyli własność i współwłasność według prawa cywilnego, w: P. Stec, M. Załucki (red.), Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, Warszawa. 2014, s. 124-145
 • Zmiany wprowadzone w konstrukcji polskiej hipoteki w perspektywie dyskusji o kształcie eurohipoteki" (współautorka K.Górska), Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 2.
 • Czy wprowadzenie eurohipoteki jest realne?" Prawo Europejskie w Praktyce 2011, nr 11.
 • Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej i jej członków", [w:] Odpowiedzialność w prawie cywilnym, pod red. P.Machnikowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2897, Prawo CCC, Wrocław 2006.
 • Umowne powierzenie zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej albo prawnej", [w:] Zawieranie i wykonywanie umów. Wybrane zagadnienia, pod red. E.Gniewka, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2617, Prawo CCLXXXIX, Wrocław 2004.
 • Status prawny zarządu wspólnoty mieszkaniowej - zagadnienia wybrane", Rejent 2003, nr 12.
 • Środki kontroli działalności zarządu lub zarządcy według ustawy o własności lokali", Studia Prawnicze 2003, z. 3.
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Radca prawny
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar