Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa Karnego Procesowego
Adiunkt: dr Eliana Trybuchowska
Pokój: 3.21
Telefon: 77 452 75 22
Dyżur
Środa
w godz. 8:00 - 12:30 (pomiędzy zajęciami)
Studenci stacjonarni również w środy w terminach: 15.11., 29.11., 13.12., 10.01., 24.01. w godz. 14:00 - 14:30. Studenci niestacjonarni w terminach: 22.10, 5.11, 12.11, 02.12, 16.12, 17.12, 13.01 i 21.01. po zajęciach.

Zainteresowania barawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (3)
  • Aktywność sądu i przewodniczącego składu orzekającego w postępowaniu przed sądem karnym I instancji, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 2011, nr 9, s. 93-112
  • Computer-Related Crime, w: Cyber Law in Poland / Ewa Galewska, Zbigniew Okoń, Marcin Ożóg, Dariusz Szostek, Marek Świerczyński, Eliana Trybuchowska, Warszawa 2011, s. 207-226
  • Udział stron i innych uprawnionych osób w posiedzeniach sądowych, Rzetelny Proces Karny: księga Jubileuszowa Profesor Zofii Świdy / red. naukowa Jerzy Skorupka, Warszawa 2009, s. 467-480.
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
  • Adwokat
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar