Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Administracyjnego
Adiunkt: dr Mateusz Pszczyński
Pokój: 4.21
Telefon: 77 452 75 40
E-mail: mpszczynski@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Redakcja/Współredakcja monografii (6)
 • M. Pszczyński, J. Ryszka, G. Staniszewski, Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe, Opole: Wydawnictwo Uniwerstetu Opolskiego, z 6/2011, 
 • M. Pszczyński, J. Ryszka, G. Staniszewski, Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe, Opole: Wydawnictwo Uniwerstetu Opolskiego, z 5/2010
 • M. Pszczyński, J. Ryszka, Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe, Opole: Wydawnictwo Uniwerstetu Opolskiego, z 4/2009
 • M. Pszczyński, J. Ryszka, Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe, Opole: Wydawnictwo Uniwerstetu Opolskiego, z 3/2008
 • M. Pszczyński, J. Ryszka, Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe, Opole: Wydawnictwo Uniwerstetu Opolskiego, z 2/2007
 • M. Pszczyński, J. Ryszka, Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe, Opole: Wydawnictwo Uniwerstetu Opolskiego, z1/2006
Glosy (1)
 • Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2005 r.FPS 6/04, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne.,  - 2007, t.4, s.315-318
Artykuły/Rozdziały w monografiach (15)
 • Prawne uwarunkowania planistycznych kompetencji gminy w sferze rewitalizacji miejskich obszarów funkcjonalnych, w: T. Cisek (red.), Rewitalizacja miejskich obszarów funkcjonalnych, Piekary Śląskie 2014, s. 77-88
 • Rady dzielnic jako forma współkierowania w gminie, w: J. Łukasiewicz (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Toruń 2014, s. 329-336
 • Destynatariusz domu pomocy społecznej w podeszłym wieku. Aspekty administracyjno – prawne, w: Prawne aspekty starości, red. A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Wydawnictwo Difin, 2014, s. 83-96. 2014
 • Interes publiczny w gospodarce nieruchomościami samorządowymi, w: M. Woźniak (red.), Administracja dóbr i usług publicznych, Warszawa 2013,
 • Opodatkowanie niektórych elementów stacji benzynowych, Podatki w Sektorze Publicznym, 2012, nr 1(4), s. 38-45
 • Ochrona praw nabytych i ochrona interesów w toku a gminne uchwały podatkowe, Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Pawła Chmielnick
 • Polityka prywatyzacji zadań publicznych, Polityka administracyjna.,  - Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, 2008, s. 553-562,
 • Prywatyzacja opieki zastępczej nad dzieckiem, w: Ochrona dziecka w prawie publicznym, Tomaszów Lubelski - Lublin: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i ekonomicznych KUL, 2008, s. 277-290
 • Administracyjny czy cywilny charakter umowy o świadczenie usług edukacyjnych w publicznej szkole wyższej, w: Umowy w administracji.,  - Wrocław: Kolonia Limited, 2008, s. 381-392,
 • (Współautorstwo Andrzej Drzewiecki) Właściwość organów jurysdykcyjnych w kontekście roszczeń osób przesiedlonych - wybrane zagadnienia, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne III, Opole, 2006., s. 171-178
 • Prawne problemy użytkowania organizmów genetycznie modyfikowanych w Unii Europejskiej, w: Osobiennosti postrojenija gosudarstwiennych, cerkownych i obszczestwiennych sojuzow w wostocznoj Jewropie., Brześć, 2004,
 • (Współautorstwo Aleksandra Kostrzewa) Analiza SWOT wybranych elementów struktury funkcjonalnej miasta Opola, w: Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem.- pod redakcją naukową Janusza Słodczyka.- Opole, 2000.
 • Ewolucja systemu organów władzy na szczeblu województwa w ostatnim półwieczu - struktura, zatrudnienie, kompetencje, Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T.1: Prawo samorządowe i administracyjne.- pod redakcją naukową Stanisława Malarskiego,
 • Prawne aspekty lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską.- pod redakcją Janusza Słodczyka.- Opole, 2004.,  - s. 527-534
 • Kilka uwag o pojęciach prawnych w aktach normatywnych i doktrynie prawa publicznego, Język-Prawo-Społeczeństwo.- redakcja naukowa Ewa Malinowska. Opole, 2004, s. 167-175
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar