Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Karnego
Adiunkt: dr hab. Dariusz Mucha
Pokój: 3.15
Telefon: 77 452 75 18
Dyżur
Piątek
16:15-17:00

Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
prawo karne materialne
Monografie (1)
 • Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1997 roku, Opole 2014, ss. 338,
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • Komentarz do art. 45, w: B. Kaczmarek – Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg), Warszawa 2014, s. 241-250
Glosy (1)
 • Glosa do wyroku Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2007 roku, IV KK 398/07, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 2010, T.7, s.349-351
Artykuły/Rozdziały w monografiach (5)
 • Odpowiedzialność karnoprawna technika weterynarii oraz pracownika posiadającego pełne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu art. 30 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, w: P. Malinowski (red.), Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Opole 2014, s. 127-134
 • Paserstwo jako przestępstwo o charakterze materialnym albo formalnym, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 2012, T.10, nr 4, s.51-58
 • Zastępcza zgoda sądu na wyjazd małoletniego dziecka za granicę, w: Pięć lat w Unii Europejskiej: społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim / pod red. Marty Rostropowicz-Miśko i Przemysława Malinowskiego, Opole 2009.
 • Przestępstwo paserstwa jako wypadek mniejszej wagi, Ius Novum, 2009, t. 4, s. 77-84
 • Niektóre aspekty paserstwa pośredniego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 2008, t. 5, s. 255-267
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • opiekun koła naukowego Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego „Wokanda”
 • Rzecznik Dyscyplinarny Rektora UO ds. Studentów
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (2)
 • radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu /zawieszone wykonywanie zawodu/
 • adwokat przy Izbie Adwokackiej w Opolu prowadzący praktykę adwokacką w ramach samodzielnej Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Opolu
O mnie (1)
 • amatorsko uprawiam różne dyscypliny sportowe
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar