Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych
Profesor: prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski
Pokój: 4.27
Telefon: 77 452 75 44
E-mail: maciejew@prawo.uni.wroc.pl
Dyżur
Piątek
pomiędzy zajęciami, gab. 4.27
zajęcia w godz. 9:20 - 12:20 oraz 12:30 - 14:00
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
doktryny polityczne i prawne, filozofia, historia ustroju i prawa, w tym szczególnie: filozofia polityki i prawa; państwo i prawo w teorii oraz praktyce autorytaryzmów i totalitaryzmów; doktryny konserwatywne; nacjonalistyczne i rasistowskie doktryny w XIX i XX w.; koncepcje integracji europejskiej; polityczne i prawne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego
Monografie (9)
 • „Doktryna rewolucyjnego konserwatyzmu wobec narodowego socjalizmu 1921-1945” (1991),
 • „Niemieckie elity a hitleryzm” (1994),
 • „Od piwiarnianego klubu do organizacji wywrotowej. Nazizm w latach 1919-1924” (2005),
 • „Powszechna historia gospodarcza czasów nowożytnych” (kilka zmienionych wydań),
 • „Pod znakiem swastyki. Polscy prawnicy wobec Trzeciej Rzeszy 1933-1939” (2005, współautor),
 • „Społeczeństwo w przełomie. Polska i Niemcy na drodze do Unii Europejskiej” (1999, także w języku niemieckim, współautor),
 • „Encyklopedia Prawa C. H. Beck” (kilka wydań, współautor),
 • „Leksykon myślicieli politycznych i prawnych C. H. Beck” (kilka wydań, współautor)
 • Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica w latach 1945-1948 (1997, także w języku niemieckim, współautor )
Artykuły/Rozdziały w monografiach (1)
 • autor lub współautor ponad dwustu pięćdziesięciu artykułów i studiów (w językach polskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, niemieckim, francuskim i ukraińskim) m. In. z problematyki nazizmu, antysemityzmu, rasizmu, nacjonalizmu, konserwatyzmu, koncepcji europejskich, relacji polsko-niemieckich, kontraktualizmu, sprawiedliwości, koncepcji praw człowieka
Granty/Projekty badawcze (1)
 • kierownik ogólnopolskiego grantu naukowego „Prawo w totalitaryzmie. Aspekty teorii i praktyki”,
Staże naukowe (1)
 • staże i pobyty naukowe w RFN, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku, Chile oraz na Litwie i Ukrainie,
Nagrody (4)
 • trzykrotnie nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • dwukrotnie nagrodzony przez Instytut zachodni w Poznaniu i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie,
 • wielokrotnie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i rektora uniwersytetu Opolskiego,
 • nagroda Peregryna z Opola (2012) za umiłowanie sprawiedliwości
Działalność pozauczelniana (7)
 • członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.
 • członek Gremium Partnerskiego Katholischer Akademischer Auslaenderdienst w Bonn,
 • członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek Instytutu Pamięci Narodowej (oddział we Wrocławiu),
 • członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,
 • członek Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badania Totalitaryzmów i Praw Człowieka w Oświęcimiu,
 • członek Centrum Badania Holocaustu przy Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • członek Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
O mnie (1)
 • żonaty (małżonka muzealnik - starszy kustosz dyplomowany), zainteresowania historią sztuki, przyrodą, geografią
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar