Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Profesor: dr hab. Borys Lepieszko, prof. UO
Pokój: 4.8
Telefon: 77 452 75 30
E-mail: borys_lepieszko@tut.by

Zainteresowania barawcze:
Monografie (8)
 • "Философия истории: белорусский контекст" (2009)
 • "Пишем научную студенческую работу" (2007);
 • "Методология истории: краткая энциклопедия" (2008);
 • "Методология и логика истории" (2007);
 • "Логические основы исторического исследования" (2004);
 • "Логика в правовой практике" (2002, 2003);
 • „Homo historicus" (2001);
 • "Эвристическая роль аналогии в познании" (1999);
Granty/Projekty badawcze (1)
 • "Aksjologia prawa" i "Filozofia prawa".
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Profesor
O mnie (1)
 • Lepieszko Borys, 56 lat, mieszka w Brześciu, Białoruś. Skończył studia wyższe na Uniwersytecie w Grodnie (1978), aspiranturę Instytutu filozofii i prawa w Mińsku (1983). Doktor filozofii (1983), doktor habilitowany (1999), profesor filozofii (2000). Pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa, pierwszego prorektora Uniwersytetu w Brześciu. Autor 14 monografii, 250 artykułów dotyczących problemów metodologii, filozofii prawa i logiki
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar