Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii (CPPTiNT)
Współpracownik: mgr Mikołaj Domagała
Pokój: 4.15
E-mail: mdomagala@uni.opole.pl
Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
Godziny zlecone: mgr Mikołaj Domagała
Pokój: 4.15
E-mail: mdomagala@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (6)
  • M. Domagała, Naruszenie bezpieczeństwa stosowania elektronicznych instrumentów płatniczych w świetle prawa karnego - zagadnienia wybrane, Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe Nomos & Dike, nr 1, Opole 2018
  • M. Domagała, Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta w świetle art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, [w:] Prawo i medycyna. Tom II. W obliczu wyzwań i dylematów, wydawnictwo Think & Make, Warszawa 2018
  • M. Domagała, Jak korzystać z systemów IT, aby bezpiecznie przetwarzać dane osobowe? Inspektor ochrony danych oraz rejestry danych w kancelarii, [w:] Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej?, red. D. Szostek, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017
  • M. Domagała, Elektroniczne walne zgromadzenie akcjonariuszy w świetle art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych. Obecna formuła i perspektywy rozwoju, [w:] Efektywna działalność gospodarcza w Polsce. Kompendium przedsiębiorcy i inwestora, wydawnictwo Think & Make, Warszawa 2017
  • M. Domagała, Sz. Muszer, Wielki Brat patrzy, czyli wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku utrwalonego w nagraniach z monitoringu w świetle RODO, [w:] Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne okiem młodych naukowców, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, oczekuje na publikację
  • M. Domagała, Elektroniczne kto da więcej, czyli sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej na tle prawnoporównawczym, [w:] Media Elektroniczne. Współczesne problemy prawne okiem młodych naukowców, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, oczekuje na publikację
Staże naukowe (1)
  • Uczestnik Programu Mobilności Studentów i Doktorantów "MOST", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nagrody (2)
  • Stypendium projakościowe dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018
  • Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
  • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar