Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego
Profesor: dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO
Pokój: 4.21
Dyżur
Piątek
godz. 9:00-9:40
w terminach: 22.02, 8.03, 22.03, 5.04, 17.05, 31.05, 14.06

Studenci studiów niestacjonarnych w przerwach między zajęciami.

Zainteresowania badawcze:
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar