Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Asystent: mgr Alicja Paluch
Pokój: 4.27
E-mail: apaluch@uni.opole.pl
Dyżur
Poniedziałek
10:50-11:35

Środa
15:30-16:15
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów (w przerwach między zajęciami).

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (10)
 • Paluch Alicja, Spustek Henryk, Terroryzm — zjawisko pochodne wojny, w: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, vol. 40, nr 1, 2018, ss. 27-38
 • Paluch Alicja, Analiza rozwoju wybranych czynników potęgotwórczych państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze społeczno-gospodarczym, w: Horyzonty Bezpieczeństwa, vol. 10, nr 1, 2018, ss. 79-89
 • Paluch Alicja, Modelowanie potęgi państwa - wybrane zagadnienia, w: Horyzonty Bezpieczeństwa, vol. 11, nr 2, 2018, ss. 51-63
 • Paluch Alicja, SOCIAL ASPECTS OF THE POWER OF THE STATE ON THE EXAMPLE OF THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES, w: NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2018 : 9. Medzinárodná vedecká konferencia / HRNČIAR Michal ( red. ), 2018, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, ISBN 978-80-8040-568-7, ss. 326-333
 • Paluch Alicja, Wielokulturowość wyzwaniem dla bezpieczeństwa w perspektywie mikrospołecznej, w: Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie : wyzwania teoretyczne i praktyczne / Barwacz Matthias, Kania Magdalena ( red. ), 2018, Wydawnictwo Kasper, ISBN 978-83-63896-54-6, ss. 143-155
 • Spustek Henryk, Paluch Alicja, Struktura systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 100, 2017, ss. 427-439
 • Paluch Alicja, Funkcjonowanie Agencji Frontex i jej modyfikacje w dobie narastającego kryzysu imigracyjnego, w: Horyzonty Bezpieczeństwa, vol. 6, nr 1, 2017, ss. 51-60
 • Spustek Henryk, Paluch Alicja, Taxonomical methods in safety analyses , w: Bezpečnostné fórum 2016 : zborník vedeckých prác. 1. Zväzok / Ušiak Jaroslav, Kollár Dávid, Melková Michaela ( red. ), 2016, Belianum, ISBN 978-80-557-1093-8, ss. 311-318
 • Paluch Alicja, Małżeństwa binacjonalne a bezpieczeństwo dziecka w kontekście nowoczesnych procesów migracyjnych , w: Wielorakie konteksty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży / Bieńkowska Izabela, Modrzejewska Justyna ( red. ), 2016, Wydawnictwo <[removed]>, ISBN 978-83-65432-41-4, ss. 69-82
 • Paluch Alicja, Polityka zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej w świetle kryzysu migracyjnego, w: Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku / Niedźwiecki Ryszard, Mróz-Jagiełło Anna, Zagórska Anna ( red. ), 2016, Akademia Sztuki Wojennej, ISBN 978-83-7523-542-5, ss. 166-176
Nagrody (3)
 • 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - stypendium dla najlepszych doktorantów
 • 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - stypendium "projakościowe" dla doktorantów
 • 2014/2015 - stypendium dla najlepszych studentów
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar