Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
Godziny zlecone: mgr Kinga Jerczyńska
Pokój: 4.15
E-mail: jerczynska.kinga@gmail.com
Dyżur
Wtorek
w godz. 19:05 do 19:35
02.10,16.10, 30.10, 13,11, 27.11, 11.12, 08.01,22.01

STUDIA NIESTACJONARNE: 02.12 od 13:00 do 13:30 09.12. od 10:45 do 11:15, 15.12 od 16:45 do 17:20

Zainteresowania badawcze:
Nagrody (5)
  • 2016 - Wyróżnienie Dziekana Wydziału Prawa i Admministracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydawnictwa C.H. Beck
  • 2016 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
  • 2016 - Stypendium Fundacji Banku Zachodniego Santander Universidades
  • 2016 - Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • 2015 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (5)
  • 2015-2016 Zastępca Przewodniczącej Rady Studenckiej Wydziału Prawa i Administracji
  • 2014 - 2015 Sekretarz Rady Studenckiej Wydziału Prawa i Administracji,
  • 2014 - 2016 Członek zespołu ds. promocji Wydziału Prawa i Administracji
  • 2014 - 2016 Członek Parlamentu Studentów UO
  • 2014 - 2016 Przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar