Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Kryminalistyki
Asystent: mgr inż. Rafał Prabucki
Pokój: 5.8
E-mail: rprabucki@uni.opole.pl
Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii (CPPTiNT)
Współpracownik: mgr inż. Rafał Prabucki
Pokój: 5.8
Telefon: rprabucki@un
E-mail: rprabucki@uni.opole.pl
Dyżur
Środa
w godz. 17:00 - 18:00, gab. 3.20
w terminach: 14.02., 28.02., 14.03., 28.03., 9.05. (17:00 - 18:00)

21.02., 7.03., 21.03., 11.04., 25.04., 29.04., 16.05., 6.06., w godz. 10:00 - 11:00, 8.04., 14.04., 18.04., w godz. 17:30 - 18:30, 3.06 w godz. 15:00 - 16:00 oraz 13.06 w godz. 11:00 - 12:00

Zainteresowania badawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (6)
 • Kryptologia a prawo – wybrane zagadnienia: idea kryptowaluty i jej wpływu na ewolucję oszustw w internecie, Przegląd Nauk Stosowanych 2016, nr 10, s. 105-122
 • współautor: Damian Klimas, Marcin Staśko, Rafał Nagadowski, Aspekty prawne wykorzystywania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych (w) Marek Węgrzyn, Janusz Jabłoński, Marcin Nowakowski, Kryptologia a biznes – bezpieczeństwo stosowane. Zdalne odczyty, BTC 2015, tom II, s. 193-208
 • Problemy prawne związane z używaniem monet wirtualnych w Polsce i na świecie (w) Marek Węgrzyn, Janusz Jabłoński, Marcin Nowakowski, Kryptologia a biznes – bezpieczeństwo stosowane. Transakcje i monety internetowe, BTC 2014, s. 69-76
 • Chloroform źródło strachu, czy narzędzie niebezpieczne, Przegląd Prawniczy ELSA 2013, nr 1, s. 100-108
 • Czas zgonu w ujęciu nauk penalnych, Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych im. Generał T. Kościuszko 2016, nr 1, s. 27-42
 • Europejski Bank Centralny a wirtualne waluty (w) Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 2015, s. 437-443
Granty/Projekty badawcze (2)
 • 2017 - "Inteligentna Platforma Sprzedaży Gazu i Energii Elektrycznej z wykorzystaniem smartcontracts" - II etap (finał) MŁODZI INNOWACYJNI DLA PGNIG
 • 2017 - "Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego", grant dofinansowany z projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi.
Nagrody (2)
 • 2016 - Stypendium dla najlepszych doktorantów
 • 2016 - Stypendium „projakościowe” dla doktorantów
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • 2015 – 2016 – Staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego
 • 2014 – 2016 - Przedstawiciel studentów w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • 2014 – 2016 - Założyciel i przewodniczący Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii i Internetu „IusNet”
 • 2013 – 2014 - Założyciel i wiceprzewodniczący Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego „Lex Pro Negotium”
Funkcje na innych uczelniach (1)
 • 2011 – 2012 - Założyciel i przewodniczący Koła Badaczy Korozji na Politechnice Gdańskiej
Działalność pozauczelniana (1)
 • Członek strumienia "Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe" w projekcie "Od papierowej do cyfrowej Polski" prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Współtwórca czasopisma Cyfrowa Ekonomia (poprzednio Bitcoinet.pl)
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar