Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
Godziny zlecone: mgr Anna Lyszczyna
Pokój: 4.15
E-mail: alyszczyna@uni.opole.pl
Dyżur
Wtorek
godz. 10:15-10:45
w terminach: 17.10; 31.10; 14.11; 28.11; 12.12; 09.01; 23.01
Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów. Konsultacje pok. 4.15

Zainteresowania barawcze:
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar