Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
Godziny zlecone: mgr Anna Lyszczyna
Pokój: 4.15
E-mail: alyszczyna@uni.opole.pl
Dyżur
Wtorek
w godz. 11:45 - 12:15, gab. 4.15
w terminach: 20.02., 6.03., 20.03., 17.04., 15.05., 29.05., 5.06.,

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar