Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niezrzeszeni w Katedrach
Asystent: dr Rafał Wielki
Pokój: 1.7
E-mail: rwielki@uni.opole.pl
Dyżur
Wtorek
10:00-11:30
p. 1.7.

gab. 3.20

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
 • Konieczny, J., Prabucki, R., Wielki, R. (2018). Kryptowaluty: Perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna. Warszawa: EuroPrawo.
Redakcja/Współredakcja monografii (2)
 • Bodziany, M., Kotasińska, A., Saleh, Z.A., Wielki, R. (2016). Społeczeństwo a wojna. Wyzwania wielokulturowości w XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane WSOWL.
 • Bodziany, M., Kotasińska, A., Saleh, Z.A., Wielki, R. (2016). Społeczeństwo a wojna. Konflikty etniczne i kulturowe w XX i XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane WSOWL.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (11)
 • Wielki, R. (2018). Praktyczne kwestie denuncjacji: Policja środowiskowa. "Młoda Palestra", nr 2, s. 10-20.
 • Wielki, R. (2018). Czerwone flagi w kryminalistycznej analizie informacji. W: J. Konieczny (red.). Pomiędzy Kryminalistyką i procesem karnym. Z zagadnień analizy śledczej. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 73-97.
 • Prabucki, R., Wielki, R. (2017). Nowe technologie a formy oszustw:studium kryminologiczno-kryminalistyczne. W: J. Wielki (red.). Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Opole: Politechnika Opolska, s. 85-100.
 • Wielki, R. (2017). The Law and Criminology in Perception of Corruption Crime Area. "The Voice of Security Awareness", t. I, nr 1, s. 31-39.
 • Wielki, R. (2017). Dostęp do informacji publicznej jako prawne narzędzie zwalczania korupcji. (Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 stycznia 2012 r., sygn. akt: I OS. "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. XV, nr 3, s. 115-123.
 • Wielki, R. (2017). Pierwsze informacje o przestępstwie korupcyjnym a budowa fabuły zdarzenia. "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. XV, nr 3, s. 39-50.
 • Wielki, R. (2017). Kryminologiczne aspekty klauzuli bezkarności a koncepcje pracy organów ścigania. "Młoda Palestra", nr 2, s. 10-18.
 • Wielki, R. (2017). Forensic multidimensional reconstruction as based on post-mortem image examination and spherical photography. "Journal of Science of the gen. T. Kosciuszko Military Academy of Land Forces", nr 1, s. 146-154.
 • Wielki, R. (2016). Prawne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępstw korupcyjnych w ochronie pogranicza. "Pogranicze. Polish Borderlands Studies", t. 4, nr 2, s. 231-243.
 • Wielki, R. (2016). Rozwijanie kompetencji studentów prawa obszarze nauk penalnych przy zastosowaniu nowych metod nauczania. "Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego WSOWSL we Wrocławiu", nr 2, s. 71-78.
 • Wielki, R. (2016). Informatyczne wsparcie kryminalistycznych analiz informacji. "Przegląd Nauk Stosowanych", nr 10, s. 89-104.
Granty/Projekty badawcze (2)
 • 2017 - "Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego", kierownik projektu, grant dofinansowany z projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi.
 • 2016-2017 - „Budowa i wizualizacja sieci wnioskowań w analizie śledczej”, Pracownia Kryminalistyki WPiA UO
Staże naukowe (2)
 • 2019 - Aalborg Universitet (wizyta studyjna)
 • 2018 - Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Erasmus+)
Nagrody (5)
 • 2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016 - II miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu Healthcare Catalyst Challenge
 • 2014 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2015 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2015 - Wyróżnienie Dziekana oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (8)
 • 2019-2020 - Koordynator kierunku prawo
 • 2014-2015 - Członek Senatu UO
 • 2014-2015 - Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji
 • 2012-2015 - Członek Komisji ds. jakości kształcenia
 • 2012-2015 - Przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji
 • 2012-2015 - członek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego
 • 2012-2015 - Członek Rady Wykonawczej Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
 • 2014 - Założyciel i przewodniczący Koła Naukowego Medycyny Sądowej
Działalność pozauczelniana (1)
 • członek Association of Certified Fraud Examiners
O mnie (1)
 • ORCID: 0000-0002-0703-5367
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar