Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
Godziny zlecone: mgr Mateusz Tusiński
Pokój: 4.18
Telefon: 77 452 75 37
E-mail: mtusinski@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Glosy (1)
 • M. Tusiński, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2016 r. (sygn. akt SK 16/14), „Przegląd Sejmowy” nr 4(141)/2017, s. 173-179.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (5)
 • M. Tusiński, Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z wykorzystaniem Internetu – wybrane zagadnienia [w]: J. Wielki (red.), Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2017, s. 149-157.
 • M. Tusiński, Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Wybrane zagadnienia., "Forum Prawnicze", nr 2(40)/2017, s. 79-92.
 • M. Tusiński, Opłata adiacencka, "Młoda Palestra", 2017, nr 2, s. 70-82.
 • M. Tusiński, Dobra osobiste, red. I. Lewandowska-Malec [Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014], „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, nr 1 (2016), s. 239-243
 • M. Tusiński, Zagadnienie stosowania tworzyw sztucznych w przewodach kominowych w oparciu o krajowe i europejskie przepisy, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.”, nr 1(10)/2017, s. 141-153
Nagrody (3)
 • 2015 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2014 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2015 - Wyróżnienie Dziekana WPiA UO oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (11)
 • 2017 - obecnie - Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
 • 2017 - obecnie - Członek Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
 • 2017 - obecnie - Przewodniczący Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych
 • 2017 - obecnie - Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów
 • 2014 - 2015 - Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Prawa i Administracji
 • 2014 - 2015 - zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji
 • 2013 - 2015 - członek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego
 • 2013 - 2015 - Przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji
 • 2015 - obecnie - członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych
 • 2017 - obecnie - członek Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
 • 2017 - obecnie - p.o. Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Aplikant radcowski
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar