Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Godziny zlecone: mgr Krystian Ryś
Pokój: 4.30
Telefon: 77 452 75 46
E-mail: krys@uni.opole.pl
Dyżur
Środa
w godz. 9:30 - 10:30, gab. 4.30
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (1)
  • Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych podmiotów leczniczych prowadzących szpital, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 5, s. 27-33
Działalność pozauczelniana (1)
  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar