Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Prywatnego
Asystent: mgr Krystian Ryś
Pokój: 4.30
Telefon: 77 452 75 46
E-mail: krys@uni.opole.pl
Dyżur
Poniedziałek
14:15-15:15
w terminach 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06

Poniedziałek
13:30-14:30
w terminach: 16.03, 30.03,27.04, 11.05, 25.05, 08.06

Piątek w terminach: 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06 w godz. 8:50-10:20

Zainteresowania badawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (14)
 • K. Ryś, Najem pracowników a obowiązek ubezpieczeń społecznych - wybrane problemy (w:) A. Napiórkowska, B. Rutkowska (red.), Ubezpieczenia społeczne a nadużycie prawa, Toruń 2019, s. 53-65
 • K. Dyrla-Mularczyk, K. Ryś, Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy, "Modern Management Review" 2018, nr 3, s. 225-234
 • K. Ryś, Zabiegi medycyny estetycznej – pacjent czy konsument? (w:) K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 8, Wrocław 2018, s. 63-73
 • M. Palej, K. Ryś, Prawne aspekty prowadzenia apteki internetowej jako elementu rynku e-health, „Farmacja Polska” 2018, nr 8, s. 486-491
 • K. Ryś, Prawo do zabezpieczenia społecznego – element bezpieczeństwa socjalnego jednostki, „Horyzonty Bezpieczeństwa” 2018, nr 12 (3), s. 61-72
 • K. Ryś, Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (w:) Umowy nienazwane w prawie polskim. Tom 3, Warszawa 2018, s. 42-59
 • K. Ryś, Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa – sprawozdanie z konferencji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 7, s. 15-17
 • K. Ryś, Ordynacja podatkowa w prawie ubezpieczeń społecznych – kapitałowe spółki prawa handlowego a należności składkowe (w:) A. Drozdek (red.), Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, Warszawa 2018, s. 272-288
 • K. Ryś, Pielęgniarki w sporze zbiorowym ze szpitalem a ochrona interesu pacjentów (w:) B. Kmieciak (red.), Prawo i medycyna. Tom 2: W obliczu wyzwań i dylematów, Warszawa 2018, s. 301-320
 • K. Ryś, Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2017, nr 3, s. 75-91
 • K. Ryś, Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, „Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego” 2017, z. 10, s. 112-125
 • K. Ryś, Umowa o profesjonalne uprawianie sportu a ubezpieczenia społeczne, Lex Sportiva 2017, nr 10, s. LV-LXIV
 • K. Ryś, Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (w:) Efektywna działalność gospodarcza w Polsce. Kompendium przedsiębiorcy i inwestora (oprac. zbiorowe), Warszawa 2017, s. 292-311
 • K. Ryś, Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych podmiotów leczniczych prowadzących szpital, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 5, s. 27-33
Działalność pozauczelniana (1)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar