Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
Adiunkt: dr hab. Jaromir Mlynek
Pokój: 3.5
Telefon: 77 452 75 00
E-mail: jaromir.mlynek@minv.sk
Dyżur
Piątek
14:30-16:00
w terminach: 05.04., 10.05., 14.06.

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów między zajęciami.

Zainteresowania badawcze:
Bezpiecze�stwo i porz�dek publiczny, Kryminologia, Kryminalistyka
Monografie (3)
 • Dworzecki, Jacek - Ondicová, Magdaléna - Mlýnek, Jaromír, Słowacy wobec wybranych patologii, Oficyna drukarska Z. Spyra, Pszczyna 2013. 343 s. ISBN 978-83-62674-41.
 • Tallo, Anton - Mlýnek, Jaromír - Ferancová, Marianna Prevencia automobilovej kriminality na celoštátnej úrovni (pol. Zapobieganie przestępczości samochodowej w ujęciu ogólnokrajowym), Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava 2008. 113 s. ISBN 978-80-8054-432-4.
 • Kostík, Cyril - Tallo, Anton - Mlýnek, Jaromír - Rak, Roman - Cejp, Martin - Kovařík, Zdeněk - Soukop, Pavel - Ferancová, Marianna - Kummer, Radek, Prognóza vývoja kriminality v Slovenskej republike do roku 2010 (pol. Prognoza rozwoju przestępczości na terenie Republiki Słowackiej w 2010 r.), Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratysława 2007. 189 s. ISBN 978-80-8054-423-2.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (3)
 • Mlýnek, Jaromír, Przyczyny zachowań o ekstremistycznym charakterze wybranych grup społecznych. Doświadczenia Republiki Słowackiej. Część II, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej : Kwartalnik” ISSN 2084-1809. nr 3 (2013), s. 201-230.
 • Mlýnek, Jaromír, Przyczyny zachowań o ekstremistycznym charakterze wybranych grup społecznych. Doświadczenia Republiki Słowackiej. Część I, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej : Kwartalnik”, ISSN 2084-1809. - nr 2 (2013), s. 190-223.
 • Mlýnek, Jaromír - Čerňan, Ján, Prevencia diváckeho násilia (pol. Zapobieganie przestępczości stadionowej)/ Jaromír Mlýnek, Ján Čerňan, Zborník z 11. medzinárodného sympózia konaného dňa 2. 6. 2010 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY 2010. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2010. - S. 25-29. Sign.: F 16853
Granty/Projekty badawcze (3)
 • Formy obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce (pol. Formy handlu ludźmi do pracy przymusowej) / Jozef Hlinka, Pavel Soukop, Marianna Ferancová, Anton Tallo, Jaromír Mlýnek, Róbert Odler, Monika Hullová, Alena Horváthová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2010. - 66 s. Badanie numer 158
 • Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva (pol. Przyczyny radykalizacji zachowań i wzrostu agresji w wybranych grupach społecznych) / Jaromír Mlýnek, Martin Kubík, Zuzana Gretschová, Miloš Hrvol, Alexander Kliment, Lucia Matejková, Anton Tallo, Karol Murdza, Pavel Soukop, Marianna Ferancová, Andrej Zachar. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2008. - 23 s. Badanie numer 138
 • Vyvinutí nových metod v oblasti zabavování výnosů z trestné činnosti a boje proti praní špinavých peněz (pol. Rozwój nowych metod zwalczania przestępczości związanej z praniem brudnych pieniędzy) / Marian Brzybohatý, Jiří Straus, Štefan Hundák, Zdeněk Dvořáček, Vratislav Dvořák, Petr Horáček, Igor Stříž, Jozef Stieranka, Miroslav Lisoň, Jana Viktoryová, Jaromír Mlýnek, Jozef Čentéš, Andrej Zachar, Monika Hullová, Ján Palarec, Jaroslav Blatnický, Veronika Zaťková, Petra Raučinová. - Praha - Bratislava : Policejní akademie České republiky v Praze - Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - 12 s. - Sprievodný materiál: 3 prílohy - 7 s. Badanie numer 127
Staże naukowe (2)
 • 2002 - Kurs językowy, Edynburg - Wielka Brytania
 • 1994 - Kurs dla oficerów Sił Zbrojnych z zakresu: Badania o charakterze operacyjnym i analitycznym w Siłach Zbrojnych Royal Military College of Science, Shrivenham - Wielka Brytania
Funkcje na innych uczelniach (2)
 • Kierownik Sekcji Naukowo-Badawczej oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Akademii Korpusu Policji w Bratysławie.
 • Koordynator międzynarodowych projektów realizowanych na Akademii Korpusu Policji w Bratysławie, lider inicjatyw badawczych skoncentrowanych wokół zagadnień z obszaru kryminologii
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Służba (27 lat) w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej (płk. rez.)
O mnie (5)
 • 21 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • organizowanie oraz udział w licznych konferencjach naukowych
 • umiejętność kierowania zespołami badawczymi;
 • prowadzenie seminarium dyplomowych oraz recenzowanie licznych prac dyplomowych
 • recenzent prac naukowo badawczych z dziedziny kryminologii, kryminalistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar