Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownia Prawa Finansowego
Godziny zlecone: mgr Iwona Wołczak-Ciecierska
Pokój: 4.5

Zainteresowania badawcze:
Prawo podatkowe materialne i procesowe.
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
  • „Komentarz do ustawy o kontroli skarbowej”, pod red. K. Kanduta i A. Sędkowskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2011 r. wyd. I Współautor (art. 37b – art. 43, s. 555-641), wyd. II 2014 r. (art. 37b – art. 43, s. 597-702).
Artykuły/Rozdziały w monografiach (7)
  • „Czynności członków zarządu spółek kapitałowych a podatek od towarów i usług” (w:) „Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce”, dr Artur Mudrecki (red.), dr Piotr Stanisławiszyn i Michał Ciecierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009,
  • „Pełnomocnictwo podatkowe – w postępowaniu i poza nim, cz. II”, Radca Prawny IX-X 2011 r., współautor,
  • „Pełnomocnictwo podatkowe – w postępowaniu i poza nim, cz. I”, Radca Prawny VII- VIII 2011 r., współautor,
  • Dziennik Rzeczpospolita (współautor): „Pismo powinien dostać pełnomocnik” 15 maja 2008 r.,
  • Dziennik Rzeczpospolita (współautor): „Każdy urząd może potwierdzić odpis pełnomocnictwa” 24 kwietnia 2008 r.,
  • Dziennik Rzeczpospolita (współautor): „Z fiskusem możemy kontaktować się przez pełnomocnika” 10 kwietnia 2008 r.,
  • Dziennik Rzeczpospolita (współautor): „Kto może zastąpić podatnika – pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym” 23 marca 2006 r.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
  • współzałożyciel Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu
Działalność pozauczelniana (1)
  • radca prawny
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar