Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa Międzynarodowego i Unijnego
Godziny zlecone: mgr Marcin Miga
Pokój: 3.13
Telefon: 77 452 75 16

Zainteresowania badawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (4)
 • Miga Marcin, Wpływ komponentu regionalnego programu operacyjnego kapitał ludzki na sytuację kobiet na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego w latach 2007-2013, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2014.
 • Miga Marcin, Oddziaływanie komponentu regionalnego programu operacyjnego kapitał ludzki na opolski rynek pracy w latach 2007-2013, w: Polska po 10 latach członkostwa w unii europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Opole 2014.
 • M.Miga „Zamach i obrona konieczna”, JURYSTA 1/2010
 • M.Miga „Obrona konieczna”, Jurysta 5-6/2009
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • Asystent Rektora UO
 • Rzecznik Prasowy UO
 • Pełnomocnik ds. kontaktów z biznesem
Działalność pozauczelniana (2)
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności, transferu wiedzy i technologii, współpracy nauka-biznes.
 • Pełnione funkcje w organizacjach pozarządowych
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Praktycznie od początku akcesji zaangażowany we wdrażanie funduszy UE w Polsce. Początkowo jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a dalej jako Kierownik projektów miękkich finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty regionalne, projekty innowacyjne i ponadnarodowe) w Uniwersytecie Opolskim. Posiadam doświadczenie w dziedzinie pozyskiwaniu środków unijnych oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
O mnie (1)
 • Podejmowanie nowych wyzwań i ciągły rozwój swoich umiejętności – to moja pasja i cel w życiu
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar