Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownia Prawa Finansowego
Godziny zlecone: mgr Andrzej Tatara
Pokój: 4.5
Telefon: 77 452 75 27
E-mail: atatara@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Podatek akcyzowy, prawo celne, prawo podatkowe materialne, postępowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa, problematyka obejścia prawa podatkowego, sankcje w prawie podatkowym
Glosy (3)
 • „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt I GSK 746/10”, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 1-2/2014,
 • „Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt P 41/10”, Monitor Prawa celnego i Podatkowego nr 2/2013, ISSN 1732-5544,
 • "Glosa do wyroku WSA w Opolu z dnia 9 listopada 2011 r. sygn. akt: I SA/OP 327/11" oraz "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r. sygn. akt III CZP 20/101", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 10/2012, ISSN 1732-5544,
Artykuły/Rozdziały w monografiach (4)
 • "Interpretacje podatkowe w kontekście akcyzy na węgiel i koks" w publikacji pokonferencyjnej po konferencji "Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów" która odbyła się w dniu 6-7 grudnia 2012 r. we Wrocławiu.
 • "Opodatkowanie instrumentów płatności elektronicznych podatkiem VAT na przykładzie SWIFT-ów" w publikacji pokonferencyjnej po konferencji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Płatności elektroniczne. Współczesny stan rynku." która odbyła się w dniach 18-19 października 2012 r. we Wrocławiu,
 • "Przedawnienie zobowiązania podatkowego, a wszczęcie postępowania przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe" w publikacji pokonferencyjnej po konferencji "Prawo celne i podatek akcyzowy - kierunki przeobrażeń i zmian"
 • "Działalność wybranych zakonów rycerskich w okresie średniowecza", Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe. Zeszyt 4/2009, pod red. M. Pszczyńskiego i J. Ryszki, Opole 2009, ISSN 1897-7197, s. 85-99.
Nagrody (5)
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Wyróżnienie za przedstawienie glosy do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r., na XV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: "Współczesne problemy orzecznictwa w sprawach podatkowych" zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi w dniu 11 grudnia 2012 r.,
 • Nagroda I stopnia za wygłoszenie prelekcji pt.: "Opodatkowanie akcyzą nielegalnego poboru energii" podczas I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz . . .? - czyli o sankcjach w prawie podatkowym", która odbyła się w dniu 26 października w Opolu,
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Wyróżnienie za przedstawienie glosy do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r., na XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: "Współczesne problemy orzecznictwa w sprawach podatkowych" zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi w dniu 13 grudnia 2011 r.,
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • W roku akademickim 2010/2011, sprawowanie funkcji Sekretarza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego
Działalność pozauczelniana (1)
 • SPF Aureus w Opolu,
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (3)
 • od stycznia 2014 r. – aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Tomasza Saka
 • od 7.10.2013 r. – do 7.11.2013 r. – praktykant w kancelarii GWW Tax
 • od 2009 r. – współpracuję z kancelarią adwokacką
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar