Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Prywatnego
Adiunkt: dr Michał Bąba
Pokój: 4.30
Telefon: 77 452 75 46
E-mail: mbomba@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
 • Czas pracy i wynagrodzenia w samorządowych instytucjach kultury, Teoria – Praktyka - Orzecznictwo, Wrocław 2010.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (11)
 • Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych : sprawozdanie z konferencji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2015, nr 3, s. 15-17
 • Dyżur medyczny a praca w godzinach nadliczbowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2015, nr 4, s. 10-14
 • Harmonizacja czasu pracy w Unii Europejskiej,” Monitor Prawa Pracy”, 2014, nr 12, s. 629-635
 • ,,Odwołanie komornika z powodu ukończenia 65 lat jako przejaw dyskryminacji bezpośredniej ze względu na wiek", PiZS 10/2011"
 • ,,Odpowiedzialność członków zarządu za publicznoprawne zobowiązania spółki kapitałowej", Monitor Prawa Pracy nr 1/2011
 • ,,Swoistości odpowiedzialności z art. 299 k.s.h", Państwo i Prawo, nr 9/2009
 • ,,Zapis na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy", ADR Arbitraż i Mediacja, nr 4/2009
 • "Charakter członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym w Niemczech" /w:/ ,,Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego", pod red. H. Szurgacza, Prawa CCCVII, z. 1/2009
 • "Właściwość (natura) członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym (GKV) w Niemczech", – Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Musialskiego, Warszawa 2009
 • "Członkostwo w kasie chorych w niemieckim ubezpieczeniu chorobowym", Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXV, Wrocław 2005
 • "Kasa chorych jako korporacja prawa publicznego w niemieckim prawie ubezpieczenia chorobowego", Przegląd Prawa i Administracji, Nr 65, Wrocław 2004
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Adwokat
O mnie (1)
 • Adwokat dr Michał Bąba - studiował prawo na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Ludwig-Maximilians - Universität w Monachium oraz na Uniwersytecie w Lipsku. Studia Prawnicze ukończył w 2002 r. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 2009. Egzamin sędziowski zdał w 2007 r. Wykładał prawo pracy na WPAiE UWr. Prowadził zajęcia z prawa pracy na Humboldt Universität w Berlinie oraz z prawa spółek na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, współpracuje także z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz z Wydziałem Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zdanym egzaminie sędziowskim pracował jako asystent w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia. Specjalizuje się w prawie karnym, gospodarczym, prawie spółek, prawie pracy.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar