Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownia Prawa Finansowego
Godziny zlecone: mgr Agnieszka Derkacz
Pokój: 4.5
Telefon: 77 452 75 27
E-mail: brylowa@wp.pl

Zainteresowania badawcze:
współczesne problemy prawa finansowego, kontrola skarbowa w teorii i praktyce, prawo podatkowe.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (6)
  • „Komentarz do art. 7c, 36, 36aa, 36b, 36c, 36ca, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36j, 36l, 37, 37a”, [w:] „Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz”, pod red. K. Kanduta, A. Sędkowskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013,
  • „Podstawowe pojęcia i zasady związane z powstaniem obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług”, [w:] „Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy”, Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska, Ewa Piechota - Oloś, Iwona Siergiej, Aleksandra Sędkowska, Piotr Stanisławiszyn, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 13 – 16
  • „Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne, a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług”, [w:] A. Mudrecki, M. Ciecierski, P. Stanisławiszyn (red. naukowa), Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
  • A.Derkacz, „Podmiotowość podatkowa jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o VAT” [w:] Finanse Komunalne nr 3/2009,
  • „Komentarz do art. 36, 36aa, 36b, 36c, 36ca, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36j, 36l, 37, 37a”, [w:] „Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz”, pod red. K. Kanduta, A. Sędkowskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011,
  • „Zwolnienia przedmiotowe”, [w:] „Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy”, Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska, Ewa Piechota - Oloś, Iwona Siergiej, Aleksandra Sędkowska, Piotr Stanisławiszyn, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 42 -94
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
  • Członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu przy WPiA UO
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
  • Pracownik organu kontroli skarbowej
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar