Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Adiunkt: dr Tomasz Dukiewicz
Pokój: 3.5
Telefon: 77 452 75 13
E-mail: tomduki@o2.pl, t.dukiewicz@uni.opole.pl
Dyżur
Wtorek
od 8.00 do 9:00
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Czwartek
od 8.00 do 9:00

Studenci studiów niestacjonarnych: 23.02.- godz 11.00-13.30 02.03- godz. 11.00-12.30 6.04.- godz 11.00-13.00 07.04- godz.11.00-13.00 11.05-godz.11.00-13.00 12.05-godz.11.00-13.00 19.05-godz.11.00-13.00 01.06-godz.11.00-13.00 15.06-godz.11.00-13.00 16.06-godz.11.00-13.00

Zainteresowania badawcze:
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • Redaktor czasopisma naukowego "Horyzonty Bezpieczeństwa"
Artykuły/Rozdziały w monografiach (41)
 • Dukiewicz T. Information operations , SECURITY FORUM 2016, Volume of Scientific Papers , Belianum. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016, s. 49
 • Dukiewicz T., Działania psychologiczne w aspekcie wyzwań XXI w., Narodna a Mezinarodna Bezpecnost, AOS, Liptovsky Mikulas, 2016, s.65
 • Dukiewicz T., Spustek H., Analiza i wartościowanie informacji w procesie decyzyjnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2016, Organizacja I Zarządzanie Nr 92, s.31
 • Dukiewicz T., Informacja w zarządzaniu strategicznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2016, Organizacja i Zarządzanie, Nr 92, s.49
 • Dukiewicz T., Podsystem pruzkumu v aspektu informacni valky, TAKTIKA 2015, UO Brno, s.16
 • Dukiewicz T., Zagrożenia terroryzmem oraz aspekt militarny w jego zwalczaniu. Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem. 2015, Tom 37, nr 4,s.17
 • (współautorstwo Henryk Spustek) Ratownictwo medyczne w konfliktach zbrojnych, „Logistyka”, 2015, nr 4
 • (współautorstwo Henryk Spustek) Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w aspekcie bezpieczeństwa państwa; w: Zbornik vedeckých a odborných prác : národné a medzinárodná bezpečnosť - 2015: 6. Medzinárodna Vedecka Konferencie, Liptowski Mikuláš, 2015
 • (współautorstwo Kamila Kasperska-Kurzawa) Przestępczość na morzu, „Logistyka”, - 2015, nr 4, s. 7619-7625
 • (współautorstwo Kamila Kasperska-Kurzawa)Ekspansja militarna Rosji w regionie zagrożeniem dla grupy państw nadbałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii, Bezpečnostné Fórum 2015 = Security Forum 2015. I. Vol. Zbornik vedeckých prác = Volume of Scientific Papers / ed. Jaroslav Ušiak , Dávid Kollár, Banská Bystrica : Vydavatelˈstvo Univetzity Mateja Bela - Belianum, 2015, s. 454-[465]
 • (współautorstwo Henryk Spustek), Analiza danych jakościowych : wspomaganie procesu modelowania zagrożeń, „Logistyka”, 2015, nr 4
 • Dukiewicz Tomasz, The process of specialist preparation of a reconnaissance platoon commander based on the experience from the ISAF mission; W: Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group. Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group, Wrocław 2013 s. 127-134 ISBN978-83-61315-68-1
 • Dukiewicz Tomasz, Kamila Kasperska-Kurzawa, Wykorzystanie sensorów w systemie bezpieczeństwa / Logistyka, 2014, nr 5, (CD nr 2), s.381-388. ISSN: 1231-5478
 • Dukiewicz Tomasz, Informační Subsystem V Rámcí Stabilizační Mise, Medzinárodna Vedecka Konferencie, Brno 2014 ISBN 978-80-7231-972-5
 • Dukiewicz Tomasz. Bezpieczeństwo energetyczne elementem bezpieczeństwa państwa / W:Zbornik vedeckých a odborných prác : národné a medzinárodná bezpečnosť - 2014: 5. Medzinárodna Vedecka Konferencie, s.112-120. ISBN 978-80-8040-495-6
 • Dukiewicz Tomasz. Bezpieczeństwo militarne Republiki Białoruś w aspekcie porozumień rosyjsko-białoruskich / W:Zbornik vedeckých a odborných prác : národné a medzinárodná bezpečnosť - 2014: 5. Medzinárodna Vedecka Konferencie, s.121-130. ISBN 978-80-8040-495-6.
 • Dukiewicz Tomasz, Bezpečnost a informačni kontext v militárnim prostŕedi = Security and information in the military environment / W:Bezpečnostné Fórum 2014= Security Forum 2014. I.Vol. Zbornik vedeckých prác [dokument elektroniczny] / red. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár, s. 97-109. ISBN 978-80-557-0677-1
 • Dukiewicz T., SECURITY SYSTEM ELEMENT - ISTAR SYSTEM, [w:] The International Scientific Conference Knowledge –Based Organization, Army Academy, RO 2012.
 • DUKIEWICZ, T. Informace v průzkumném subsystému taktické úrovně. In: Mezinárodní vojensko-odborná konference TAKTIKA 2012, UO, Brno 2012, ISBN 978-80-7231-887-2
 • DUKIEWICZ, T. Průzkumný subsystém taktické úrovně In. Manažment, teoria, výučba a prax, Liptovský Mikuláš, AOS, 2012, ISBN 978-80-8040-452-9
 • DUKIEWICZ, T. Interpretace a hodnota informace. In: Mezinárodní vojensko-odborná konference TAKTIKA 2012, UO, Brno 2012, ISBN 978-80-7231-887-2
 • Dukiewicz T., Military Information Environment. In: Kwartalnik Bellona. WIW, MON Warszawa 2011. Nr 3/2011, s. 144-154. ISSN 1897-7065
 • Dukiewicz T., Informacja podstawą planowania, [w:] Zeszyty Naukowe nr 2/2011, WSOWL, Wrocław 2011.
 • Dukiewicz T., Informacyjne wsparcie działań rozpoznawczych w systemie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo XXI w., [red.] Gołębiowski A., WSOWL, Wrocław 2011.
 • Dukiewicz T., Military Information Environment. In: Kwartalnik Bellona. WIW, MON Warszawa 2011. Nr 3/2011, s. 144-154. ISSN 1897-7065
 • Dukiewicz T., Informacja podstawą planowania, [w:] Zeszyty Naukowe nr 2/2011, WSOWL, Wrocław 2011.
 • Dukiewicz T., Informacyjne wsparcie działań rozpoznawczych w systemie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo XXI w., [red.] Gołębiowski A., WSOWL, Wrocław 2011.
 • Dukiewicz T., Kwalifikacje absolwenta WSOWL specjalności rozpoznania ogólnowojskowego. In: Proces Przygotowania Specjalistycznego Dowódcy Plutonu Na Potrzeby Wojsk LądowychI Wojsk Specjalnych, WSOWL, Wrocław 2010, s.6-11. ISBN 978-83-87384-38-8
 • Dukiewicz T., Informacja determinantem procesu decyzyjnego. In: Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, WSGE, Warszawa 2010, s. 327-340. ISBN 978-83-62753-02-4
 • Dukiewicz T., Informacyjny obszar współpracy cywilno-wojskowej na przykładzie Republiki Afganistanu, w: Taktika 2010, UO, Brno 2010.
 • Dukiewicz T., Kwalifikacje absolwenta WSOWL specjalności rozpoznania ogólnowojskowego. In: Proces Przygotowania Specjalistycznego Dowódcy Plutonu Na Potrzeby Wojsk Lądowych I Wojsk Specjalnych, WSOWL, Wrocław 2010, s.6-11. ISBN 978-83-87384-38-8
 • Dukiewicz T., Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju. WSOWL, Wrocław 2010. ISBN 9788387384371
 • Dukiewicz T., Information in Condition of New Treats in 21st Century. In: •Management- Theory, Education and practise 2010, Liptovsky Mikulas 2010, s. 94-102. ISBN 978-80-8040-404-8
 • Dukiewicz T., Informacyjny obszar współpracy cywilno-wojskowej na przykładzie Republiki Afganistanu, w: Taktika 2010, UO, Brno 2010.
 • Dukiewicz T., Informacja determinantem procesu decyzyjnego. In: Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, WSGE, Warszawa 2010, s. 327-340. ISBN 978-83-62753-02-4
 • Dukiewicz T., Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju. WSOWL, Wrocław 2010. ISBN 9788387384371
 • Dukiewicz T., Information in Condition of New Treats in 21st Century. In: •Management- Theory, Education and practise 2010, Liptovsky Mikulas 2010, s. 94-102. ISBN 978-80-8040-404-8
 • Dukiewicz T., Groups / units in the reconnaissance and security. In: Taktika 2008 [międzynarodowa konferencja, Brno 29-30.10.2008]. Univerzita Obrany, s.89-96. ISBN 978-80-7231-613-7
 • Dukiewicz T., Information used by military coalition groups for minimalize terrorism threat. Taktika 2008 : [międzynarodowa konferencja, Brno 29-30.10.2008]. Univerzita Obrany 2008, s.83-88. ISBN 978-80-7231-613-7
 • Dukiewicz T., Groups / units in the reconnaissance and security. In: Taktika 2008 [międzynarodowa konferencja, Brno 29-30.10.2008]. Univerzita Obrany, s.89-96. ISBN 978-80-7231-613-7
 • Dukiewicz T., Information used by military coalition groups for minimalize terrorism threat. Taktika 2008 : [międzynarodowa konferencja, Brno 29-30.10.2008]. Univerzita Obrany 2008, s.83-88. ISBN 978-80-7231-613-7
Granty/Projekty badawcze (3)
 • Kierownik zespołu pracy naukowo badawczej(2010-2011): WPŁYW INFORMACJI NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ ROZPOZNAWCZYCH PRZEZ KOMPONENTY ROZPOZNAWCZE. Numer tematu: 897/DzS
 • Członek zespołu pracy naukowo badawczej (2010-2011): ZAŁOŻENIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE WIELOCZUJNIKOWYCH SENSORÓW DO OCHRONY OBIEKTÓW I WOJSK WŁASNYCH. Numer tematu 896/DzS
 • Członek zespołu grantu: (2009-2011): „ZINTEGROWANE SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWYCH SENSORÓW BEZPRZEWODOWYCH I ICH SIECI DO AKTYWNEJ OCHRONY OBIEKTÓW I WOJSK WŁASNYCH” powstały z inicjatywy własnej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w ramach VI konkursu na realizację projektów rozwojowych z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w „Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych na Rzecz Przemysłowego Potencjału Obronnego PPO” MN i SzWw obszarze technologicznym "Technologie informacyjne i sieciowe" i w obszarze technologicznym "Sensory i Obserwacja".
Nagrody (1)
 • Nagroda III stopnia Rektora-Komendanta WSOWL przyznana za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego oraz publicystycznego w roku akademickim 2010.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (2)
 • Redaktor czasopisma naukowego " Horyzonty Bezpieczeństwa".
 • Opiekun Naukowego Koła Studenckiego „SECURUS”
O mnie (13)
 • Rozpoczęta habilitacja na Uniwersytecie Obrony w Brnie.
 • umiejętności dydaktyczne – 12 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • organizowanie oraz udział w konferencjach naukowych
 • umiejętność kierowania zespołami badawczymi;
 • prowadzenie seminarium dyplomowych;
 • recenzent prac dyplomowych;
 • recenzent prac naukowo badawczych z dziedziny zarządzania, kierowania, dowodzenia, nauk· wojskowych;
 • udział w misji NATO Training Implementation Mission and the NATO Training Mission in Iraq during the period. Joint Staff College - Iraqi Armed Forces - 2007;
 • udział w misji ISAF w Afganistanie -2011;
 • kierowanie działalnością metodyczną w Zakładzie - 7 lat;
 • udział w przedsięwzięciach międzynarodowych związanych z problematyką bezpieczeństw regionalnego, europejskiego i globalnego;
 • 2006 - Uzyskanie tytułu doktora nauk wojskowych.
 • 2003 – 2006 Studia doktoranckie- Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Wojskowego w Brnie.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar