Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa Karnego Procesowego
Godziny zlecone: mgr Maria Białek
Pokój: 3.6
Telefon: 77 452 75 15
Dyżur
Czwartek
w godz. 11:25 - 12:00
pok. 3.6

Zainteresowania barawcze:
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar