Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownia Prawa Finansowego
Godziny zlecone: mgr Michał Ciecierski
Pokój: 4.7
Telefon: 77 452 75 27
E-mail: taxin@taxin.pl

Zainteresowania badawcze:
Prawo podatkowe i zwi�zane z nim inne zagadnienia prawne
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • „Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce” red. A. Mudrecki, P. Stanisławiszyn, M. Ciecierski
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • „Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz” współautor, wyd. Wolters Kluwer
Artykuły/Rozdziały w monografiach (18)
 • Pułapki taśmowej sprawiedliwości, Rzeczpospolita z dnia 4 stycznia 2013 r.
 • Termin przedawnienia odsetek od zaliczek na podatek dochodowy - glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7.12.2009 r. (II FPS 5/09), Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - nr 4 z 2011 r.,
 • Zaskarżanie postanowień wydawanych w ramach postępowania kontrolnego (kontroli skarbowej), Przegląd Podatkowy nr 9 z 2011 r.
 • Pełnomocnictwo podatkowe w postępowaniu i poza nim, Radca Prawny nr 116 i 117 z 2011 r. (współautor)
 • Czy odsetki podatkowe ulegają przedawnieniu?, Przegląd Podatkowy nr 1 z 2009 r.
 • Podatkowe postępowanie zabezpieczające, Przegląd Podatkowy nr 1 z 2009 r.
 • Przekazanie według właściwości w k.p.a. a spory o właściwość, Samorząd Terytorialny nr 12 z 2008 r. (współautor)
 • Zapłata przez niepodatnika - glosa do uchwały NSA, Monitor Podatkowy nr 10 z 2008 r.
 • Termin na wydanie decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej a jej doręczenie - glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.12.2007 r. (I FPS 5/07), Glosa nr 3 z 2008 r.
 • Interpretacje podatkowe nowe, ale nie lepsze, Rzeczpospolita z 14 sierpnia 2007 r.
 • Ważne, ile dokumentów czy ilu pełnomocników?, Rzeczpospolita z 26 marca 2007 r.
 • Kto może zastąpić podatnika, Rzeczpospolita Nr 70 z 2006 r. (współautor)
 • Kiedy naprawdę wygasa zobowiązanie podatkowe przez zapłatę - przegląd orzecznictwa, Glosa - Przegląd Prawa Gospodarczego nr 2 z 2005 r.
 • Przeniesienie do spółki kapitałowej zobowiązań wobec ustępującego wspólnika s.c., Przegląd Podatkowy nr 5 z 2005 r. (współautor)
 • Mediacja przyspieszy i usprawni. Nowy instrument w postępowaniu sądowym, Rzeczpospolita Nr 41 z 18 lutego 2005 r. (współautor)
 • Prawa jednostki, czyli obywatela, Rzeczpospolita Nr 294 z 16 grudnia 2004 r. (współautor)
 • Jak równy z równym, czyli sądowo-administracyjna mediacja decyzji podatkowych, Monitor Podatkowy nr 2 z 2004 r. (współautor)
 • Zobowiązania zwiększają wartość firmy, Rzeczpospolita DF nr 130 z 6 czerwca 2003 r.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Wykładowca w ramach studiów podyplomowych, szkoleń i aplikacji prawniczej
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Radca prawny
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar