Najważniejsze osiągnięcia
Program stypendialny „100 na 100”

Miło nam poinformować, iż studentka V roku Prawa Pani Nela Lejczak otrzymała stypendium w ramach Programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego, ogłoszonego przez Fundację LOTTO pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów. Program skierowany był do studentów wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce.

Zgłoszonych zostało 1815 kandydatów, spośród których wybrano 100 najlepszych. Oprócz wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych czy artystycznych, przede wszystkim należało wykazać podejmowane działania na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego, angażując się w pomoc innym.

Pani Nela Lejczak aktywnie pełni obowiązki Członka Prezydium Rady Studenckiej WPiA UO, Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Parlamentu Studentów UO. Ponadto działa aktywnie w ramach stowarzyszeń i wolontariatu dla osob chorych i potrzebujących ze swojego otoczenia, która polega głównie na poprawie ich sytuacji i aktywizowaniu do życia (pomoc w bieżących sprawach, pomoc w przełamywaniu barier) oraz na poszukiwaniu darczyńców i pozyskiwaniu dofinansowania od innych osób czy instytucji. Od kilku lat jest zarówno wolontariuszem jak i darczyńcą w ramach Szlachetnej Paczki i chętnie poświęca swój czas na taką formę pomocy.

Uroczyste wręczenie stypendium odbyło sie podczas gali finałowej 10.12.2018 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Laureatce serdecznie gratulujemy!!!

10lecie Wydziału Prawa i Administracji UO
W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości
Związana prawem? Uwięziona w niepojętej rzeczywistości. Dzień z życia filmowca
Komiks pt. „Związana prawem? Uwięziona w niepojętej rzeczywistości. Dzień z życia filmowca” to pierwsza publikacja z serii Duke Center w Centrum Badań nad Domeną Publiczną zajmująca się skutkami własności intelektualnej w zakresie sztuki i kultury. Głównym jej celem jest dotarcie do szerokiej publiczności, tj. artystów, twórców, obywateli i polityków, który swoją wiedzę na temat praw autorskich często utożsamiają jedynie z pojęciem „piractwa”. Nie rzadko zdarza się, że nie mają oni możliwości lub ochoty do zdobycia tej wiedzy poprzez lekturę artykułów naukowych, glos, czy komentarzy do ustaw. Przybliżeniu tej wiedzy w pewnego rodzaju niekonwencjonalny sposób służyć ma właśnie forma komiksu. Pod kierunkiem dr hab., prof. UE Ewy Ferenc-Szydełko studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego nie tylko przetłumaczyli, ale także zmodyfikowali fragmenty tekstu tego komiksu w celu zapewnienia ich przydatności dla polskich czytelników. Został on opublikowany przez the Center for the Study of the Public Domain, Duke University School of Law i bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej: https://law.duke.edu/cspd/comics/pdf/Zwiazana_prawem.pdf
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar