Najważniejsze osiągnięcia
Bardzo dobre wyniki absolwentów WPiA na aplikacje prawnicze

24 lutego 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości  na konferencji z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju przedstawiło wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Spotkanie dotyczyło wyników egzaminów wstępnych na aplikacje:

·  adwokacką,

·  radcowską,

·  notarialną,

·  komorniczą,

oraz naboru na aplikacje:

·  sędziowską,

·  prokuratorską.

Średnia zdawalność na aplikacje prawnicze w całym kraju dla rocznika 2019 wyniosła 64,4%, zaś średnia zdawalność absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dla tego rocznika wyniosła 66,2%! Oznacza to, że absolwenci naszej uczelni uplasowali się na 8. miejscu w kraju w zestawieniu 41 badanych uczelni, wyprzedzając w rankingu m.in. absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.

W zestawieniu uczelni z liczbą absolwentów od 20 do 90 osób Uniwersytet Opolski zajął 1. miejsce w kraju, przed WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie czy Uniwersytetem Rzeszowskim.

Absolwentom WPiA UO serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zawodowych w trakcie odbywania aplikacji prawniczych!

Pełne opracowanie dostępne jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wiceministrowie-sprawiedliwosci-na-konferencji-z-dziekanami-wydzialow-prawa2

II miejsce Pani mgr Karoliny Niedźwieź - absolwentki WPiA w konkurskie na najlepszą pracę magisterską

Z ogromną radością informujemy, iż Pani mgr Karolina Niedźwiedź - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zajęła II miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 17.12.2019 r.  w Sali in. A. Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Patronat nad uroczystością objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Promotorem pracy była dr Aleksandra Wilk. Tytuł pracy : Sytuacja prawna rodziców dziecka martwo urodzonego.

Pani Karolinie oraz Pani dr Aleksandrze Wilk składamy serdeczne gratulace!!!

III MIEJSCE KLINIKI PRAWA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uplasowała się na III miejscu w IV Rankingu Rzeczpospolitej.

Ranking Poradni prawnych powstaje w oparciu o doroczne sprawozdania Klinik Prawa składane do końca czerwca każdego roku i jest opracowywany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Dziennik "Rzeczpospolita". Studenckie poradnie prawne otrzymują punkty za dodatkową działalność. Punktowana jest min.: organizacja konferencji, organizacja specjalistycznych warsztatów, szkoleń, współpraca z innymi podmiotami, organizacja symulacji rozpraw, prowadzenie zajęć typu Street Law, lub innych akcji społecznych dotyczących prawa.


Klinika Prawa WPiA UO współpracuje z podmiotami zewnętrznymi na terenie Opolszczyzny – m.in Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędem Pracy, Stowarzyszeniem Uniwersytetu III Wieku, Aresztem Śledczym, Zakładem Karnym w Strzelcach Opolskich, Sądem Okręgowym, Okręgową Radą Adwokacką.

W ramach Kliniki Prawa WPiA UO studenci zostali objęci bezpłatnymi szkoleniami z zakresu pisania pism procesowych, odbywają spotkania z praktykami,  wyjeżdżają do zakładów karnych, aresztów śledczych a także odbywali spotkania z kuratorami sądowymi. Klinika Prawa jest organizatorem cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawa i obowiązki członków rodziny". Przy współpracy Kliniki Prawa został wydany już III tom publikacji z zakresu prawa rodzinnego.

Takie działania przekładają się na wysokie notowania Poradni.


Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Klinika Prawa jest ważną częścią struktury akademickiej, skupia wokół siebie wszelkie programy społecznej aktywizacji prawników i studentów prawa, ale co najważniejsze także nowoczesnych metod nauczania, do których zaliczamy nie tylko uczenie się poprzez udzielanie porad, ale także symulacje rozpraw sądowych, czy prowadzenie zajęć o prawie w szkołach. Poradnia odgrywa ważną rolę w strukturze Wydziału i podnosi jakość kształcenia studentów Wydziału Prawa i Administracji. 

https://www.rp.pl/Rankingi/306179968-Ranking-wydzialow-prawa-2019-zwyciezcy-w-kategorii-Poradnie-prawne.html  

Sukces studentki prawa

Z wielką radością informujemy, iż studentka III roku Prawa Pani Wiktoria Ujma zajęła III miejsce w XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który odbył się 27 kwietnia 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością zarówno wśród uczestników, jak i audytorium, które ma możliwość śledzenia zmagań krasomówczych na żywo, czy też poprzez transmisję video w Internecie. Założeniem przewodnim Konkursu jest szerzenie idei i piękna sztuki krasomówstwa wśród studentów prawa. Uczestnicy, posługując się umiejętnością retoryki oraz wiedzą prawniczą, wygłaszają mowy sądowe z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Do konkurencji ogólnopolskiej stają zwycięzcy 15 Lokalnych Konkursów Krasomówczych odbywających się w całym kraju.

Pani Wiktorii serdecznie gratulujemy!!!

 

Program stypendialny „100 na 100”

Miło nam poinformować, iż studentka V roku Prawa Pani Nela Lejczak otrzymała stypendium w ramach Programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego, ogłoszonego przez Fundację LOTTO pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów. Program skierowany był do studentów wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce.

Zgłoszonych zostało 1815 kandydatów, spośród których wybrano 100 najlepszych. Oprócz wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych czy artystycznych, przede wszystkim należało wykazać podejmowane działania na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego, angażując się w pomoc innym.

Pani Nela Lejczak aktywnie pełni obowiązki Członka Prezydium Rady Studenckiej WPiA UO, Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Parlamentu Studentów UO. Ponadto działa aktywnie w ramach stowarzyszeń i wolontariatu dla osob chorych i potrzebujących ze swojego otoczenia, która polega głównie na poprawie ich sytuacji i aktywizowaniu do życia (pomoc w bieżących sprawach, pomoc w przełamywaniu barier) oraz na poszukiwaniu darczyńców i pozyskiwaniu dofinansowania od innych osób czy instytucji. Od kilku lat jest zarówno wolontariuszem jak i darczyńcą w ramach Szlachetnej Paczki i chętnie poświęca swój czas na taką formę pomocy.

Uroczyste wręczenie stypendium odbyło sie podczas gali finałowej 10.12.2018 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Laureatce serdecznie gratulujemy!!!

10lecie Wydziału Prawa i Administracji UO
W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości
Związana prawem? Uwięziona w niepojętej rzeczywistości. Dzień z życia filmowca
Komiks pt. „Związana prawem? Uwięziona w niepojętej rzeczywistości. Dzień z życia filmowca” to pierwsza publikacja z serii Duke Center w Centrum Badań nad Domeną Publiczną zajmująca się skutkami własności intelektualnej w zakresie sztuki i kultury. Głównym jej celem jest dotarcie do szerokiej publiczności, tj. artystów, twórców, obywateli i polityków, który swoją wiedzę na temat praw autorskich często utożsamiają jedynie z pojęciem „piractwa”. Nie rzadko zdarza się, że nie mają oni możliwości lub ochoty do zdobycia tej wiedzy poprzez lekturę artykułów naukowych, glos, czy komentarzy do ustaw. Przybliżeniu tej wiedzy w pewnego rodzaju niekonwencjonalny sposób służyć ma właśnie forma komiksu. Pod kierunkiem dr hab., prof. UE Ewy Ferenc-Szydełko studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego nie tylko przetłumaczyli, ale także zmodyfikowali fragmenty tekstu tego komiksu w celu zapewnienia ich przydatności dla polskich czytelników. Został on opublikowany przez the Center for the Study of the Public Domain, Duke University School of Law i bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej: https://law.duke.edu/cspd/comics/pdf/Zwiazana_prawem.pdf
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar