Opolskie Studia Administracyjo-Prawne
Logo OSAP

„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” to wydawany od 2003 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego periodyk (od 2012 r. kwartalnik) z zakresu nauk społecznych, adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, a w dalszej kolejności także do historyków, politologów i socjologów.

Celem czasopisma jest stworzenie forum dla dyskusji naukowej oraz możliwości publikacji wyników badań naukowych z wyżej wskazanego obszaru nauki. Ambicją redaktorów „Opolskich Studiów Administracyjno-Prawnych” jest w szczególności dbanie o wysoki poziom merytoryczny ukazujących się tekstów oraz zapewnienie najwyższych standardów rzetelności naukowej. Celem periodyku jest też szerzenie współpracy naukowej pomiędzy ważnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i w Europie. Zakres tematyczny „Opolskich Studiów Administracyjno-Prawnych” jest - jak zaznaczono - stosunkowo szeroki i obejmuje wszystkie specjalności z zakresu nauk prawych i administracyjnych. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o nadsyłanie materiałów w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. Publikacja w „Opolskich Studiach Administracyjno-Prawnych” jest bezpłatna. Do artykułów naukowych należy dołączyć krótkie (maksymalnie 1 strona) streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim, w języku publikacji (jeśli jest inny niż polski) oraz w języku angielskim. Ponadto prosimy o podanie aktualnego adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, jak też o wskazanie dziedziny i specjalności, której dotyczy artykuł. W przypadku pracowników naukowych prosimy także podanie nazwy i adresu uczelni, w której afiliowany jest autor. W razie współautorstwa prosimy o wskazanie autora wiodącego (jeżeli taki występuje). Przesłanie tekstu wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację streszczenia i innych informacji w internetowych bazach danych, z którymi współpracują „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”. Informacje o opublikowanych pracach dostępne są 'online' w następujących międzynarodowych bazach danych:

 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities [CEJSH] - streszczenia;
 • The Central and Eastern European Online Library [CEEOL] - pełne wersje tekstów
 • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


 • Czasopismo jest umieszczone na liście B z dorobkiem 8 punktów.

  RADA NAUKOWA
  • Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski)
  • Silvestre Bello Rodríguez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
  • Tadeusz Bojarski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • Maria del Carmen Lázaro Guillamón (Universitat "Jaume I" Castellón de la Plana)
  • Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)
  • Lothar Knopp (Brandenburgische Technische Universität Cottbus)
  • Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski)
  • Włodzimierz Kuryło (Akademik Akademii Nauk Wyższych Szkół Ukrainy)
  • Vasilica Negrut (Danubius University)
  • Tomasz Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
  • Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański)
  • José Luis Zamora Manzano (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
  • Nicolae Ioana, (Transilvania Uniwersity of Brasov /Rumunia)
  REDAKTOR NACZELNY
  • Włodzimierz Kaczorowski
  REDAKTORZY TEMATYCZNI
  • Ewa Kozerska – nauki historyczne i doktryny polityczno-prawne
  • Stefan Grochalski – prawo europejskie i międzynarodowe
  • Przemysław Malinowski, Marta Woźniak – prawo publiczne
  • Piotr Stec – prawo prywatne
  SEKRETARZ REDAKCJI
  • Marta Woźniak
  OBSŁUGA TECHNICZNA
  • Tomasz Orłowski
  ADRES REDAKCJI
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Opolskiego
  Ul. Katowicka 87 a
  45-060 Opole
  http://prawo.uni.opole.pl/index.php/wpia/osap
  redakcja.osap@gmail.com
  Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Numer ISSN 1731-8297

 • Regulamin wydawniczy
 • Ogólne instrukcje dla Autorów
 • Szczegółowe instrukcje dla autorów
 • Zasady publikowania na łamach OSAP z przykładami
 • General Information for Contributors
 • Zasady recenzowania
 • Formularz recenzji (wersja docx)
 • Formularz recenzji (wersja pdf)
 • Lista recenzentów

 • Deklaracja o wersji pierwotnej
  Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

  Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XVI/1 (1) (2018) (2018)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne XIV/4 (2016)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne XIV/3 (2016)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne XIV/2 (2016)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne XIV/1 (2016)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne XIII/4 (2015)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjo - Prawne XIII/3 (2015)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne XIII/2 (2015)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne XIII/1 (2015)
  Spis treści [ pl i en ] -

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne XII/4 (2014)
  Spis treści [ pl i en ] -

  {{aktualnosci1.tytul}}
  brak zdjęcia

  {{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


  {{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

  Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

  ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
  Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

  Logo Uniwersystetu Opolskiego
  ROK ZAŁOŻENIA

  AD 1994

  Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

  Uniwersytet Opolski

  Wydział Prawa i Administracji 
  Katowicka 87a
  45-060 Opole
  Telefon: (+48) 77 452 75 00
  Fax: (+48) 77 452 75 02
  E-mail: wpia@uni.opole.pl

  Czcionka

  Zwiększ/Zmniejsz rozmiar