Nomos & Dike

Czasopismo „Nomos & Dike” wydawane jest od 2006 roku przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wcześniej pod nazwą Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe.

Czasopismo to zawiera artykuły o charakterze teoretyczno-analitycznym dotyczące nauk prawnych, administracyjnych oraz nauk o bezpieczeństwie, jak również glosy, recenzje czy sprawozdania z konferencji.

Celem czasopisma jest umożliwienie studentom i doktorantom Wydziału Prawa i Administracji UO oraz studentom z innych ośrodków akademickich prezentacji ich pierwszych prac naukowych. Poszczególne numery czasopisma adresowane są do studentów, przedstawicieli doktryny prawa i administracji, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z naukami o bezpieczeństwie.

REDAKCJA „STUDENCKICH PRAWNICZYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH NOMOS I DIKE”
 • dr Mateusz Pszczyński
 • dr Joanna Ryszka
 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO – redaktor naczelny
 • mgr Rafał Wielki - sekretarz

RADA NAUKOWA „STUDENCKICH PRAWNICZYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH NOMOS I DIKE”
 • dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
 • dr hab. Bartosz Majchrzak – UKSW
 • dr hab. Jarosław Szymanek, prof. UW
 • dr hab. Katarzyna Zalasińska – UW

RECENZENCI NA STAŁE WSPÓŁPRACUJĄCY ZE „STUDENCKIMI PRAWNICZYMI ZESZYTAMI NAUKOWYMI NOMOS I DIKE”
 • dr hab. Marek Bielecki, KUL
 • dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
 • dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
 • dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
 • dr hab. Zdzisław Zarzycki, prof. UJ

Numer ISSN czasopisma: ISSN 2545-1588

Nomos & Dike, nr 1, 2018

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar