Program MOST

Wydziałowy Koordynator Programu MOST
mgr Marta Kubica, email: kubicamartaa@gmail.com

Program Mobilności Studentów (MOST) to program wymiany studentów uniwersytetów polskich oparty na zasadach wypracowanych w Programie Socrates. Powstał w grudniu 1999r. Pierwsi studenci, którzy skorzystali z programu wyjechali na studia na wybrany Uniwersytet w roku akademickim 2000/2001. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Papieska Akademia Teologiczna
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego wyjazd, oraz uzgodnienie z Dziekanem ds. Studenckich wydziału macierzystego programu studiów. Z programu MOST mogą korzystać studenci: po ukończeniu II semestru na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar