Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
Sesja naukowa
Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz Pracownia Historii Medycyny i Farmacji organizuje sesję naukową pt. "Wartości kulturowe - zdrowie - społeczeństwo. Górnośląski wkład w europejskie dzieje lecznictwa."
Tematyka sesji obejmuje wzajemne relacje pomiędzy szeroko pojętą ochroną zdrowia, profilaktyką i lecznictwem a kształceniem, organizowaniem struktur, a także dokumentowaniem faktów i promocją źródeł archiwalnych.
załącznik

V Colloquium Prawno- Historyczne
Katedra Historii Polski i Historii Powszechnej Państwa i Prawa oraz Katedra Doktryn Polityczno - Prawnych i Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy zaprasza na V Colloquium Prawno- Historyczne pt. „Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności”
załącznik

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Konferencja organizowana przez Koło Naukowe „Młodych Prawników” działające przy Wydziale Prawa i Administracji UO pt. „Współczesne problemy prawa karnego”
Opole, dnia 16 kwietnia 2009 roku sala nr 25 Wydziału Teologicznego, godz. 9:00
załącznik

„Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konferencji podejmującej temat "Prawnorodzinnych konsekwencji migracji zarobkowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej"
załącznik

IV Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne
7 maja br. w pięknym Zamku Piastów śląskich w Brzegu odbędzie się czwarte już Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne, będące spotkaniem polskich i zagranicznych historyków prawa, romanistów oraz znawców doktryn polityczno-prawnych.
załącznik

Międzynarodowa Konferencja naukowa
Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. „Pozycja ofiary w postępowaniu karnym – standardy europejskie a prawo krajowe” pod patronatem honorowym Wiceministra Sprawiedliwości RP Mariana Cichosza oraz Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesta
Konferencja współfinansowania i współorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Samorząd Województwa Opolskiego, Centrum Dokumentacji Europejskiej

Patroni medialni
- Nowa Trybuna Opolska
- Gazeta Wyborcza
- Radio Opole
- Telewizja Regionalna Opole
załącznik

Konferencja Naukowa
Konferencja Naukowa pt.: "Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce 3 lata po akcesji"
załącznik

Międzynarodowa konferencja naukowa
Międzynarodowa konferencja naukowa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty pt.: "EUROPEJSKIE ALTERNATYWNE FORMY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W PRAWIE CYWILNYM W PERSPEKTYWIE PRAWNOPORÓWNAWCZEJ"
załącznik

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy polskiego więziennictwa w zjednoczonej Europie”
załącznik

Konferencja
Społeczno – gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku - trzy lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar