Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '17


Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w aspekcie terroryzmu. Nie mniej ważnym celem jest współpraca w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych. Główny problem naukowy, to pytanie o przyczyny i skutki terroryzmu w aspekcie: społecznym, ekonomicznym, politycznym, bezpieczeństwa państwa. Odpowiedź na postawiony problem naukowy będzie poszukiwana w ramach sesji konferencyjnych.

PUBLIKACJA. Zależnie od zakresu tematycznego artykułu, zostanie on opublikowany (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie naukowym „Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem”, wydawanym przez Uniwersytet Wrocławski lub w kwartalniku elektronicznym „Horyzonty Bezpieczeństwa”, wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji UO. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim. Pełne wersje artykułów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.isos@gmail.com, w terminie do 15 kwietnia 2017 r. Artykuł powinien zawierać streszczenia oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (ok. 150 słów), adres do korespondencji oraz adres mailowy. Maksymalna objętość artykułu to 12 stron formatu A4, wraz ze streszczeniem i bibliografią. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rysunków) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 punktów dla tekstu głównego (10 punktów dla przypisów), o interlinii 1,5 wiersza w tekście głównym, marginesy standardowe: 25 mm. Nagłówki 14 punktów pogrubione.
załącznik

III Ogólnopolskie Forum Gospodarcze


Koło naukowe Lex Pro Negotium pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na III Ogólnopolskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 20 kwietnia w SCK. W tej edycji tematyka oscyluje wokół prawa medycznego, zaś celem konferencji jest przegląd dorobku w dziedzinie poprawy usług medycznych, innowacyjność w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, ich korelacja z prawem. Wstęp darmowy. Więcej informacji na stronie http://prawo-biznesu.pl

Problemy z tłumaczeniem i wykładnią tekstu prawnego, iuryslingwistyka w prawie Unii Europejskiej


W dniu 11 stycznia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji mieliśmy zaszczyt gościć dr Rafała Mańko z Uniwersytetu w Amsterdamie. Pan doktor wygłosił referat o iuryslingwistyce w prawie Unii Europejskiej. To jakże ciekawe spotkanie było pretekstem do inauguracji działalności Koła Naukowego InterLex zajmującego się właśnie szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z prawem UE. Nowemu Kołu życzymy wielu sukcesów!"
załącznik

Prawne aspekty niepełnosprawności


Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu organizują w dniu 24 listopada 2016 r. ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawne aspekty niepełnosprawności”.
załącznik

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Analiza śledcza


Uprzejmie zapraszamy do udziału W konferencji. Współczesny, bardzo intensywny rozwój metod analizy informacji powoduje, że analiza śledcza staje się jednym z najważniejszych narzędzi w zwalczaniu przestępczości. Jako taka, wymaga refleksji teoretyków kryminalistyki i procesu karnego, a także wymiany doświadczeń zawodowych, gromadzonych przez praktyków. Konferencja pomyślana jest jako forum, które stworzy podstawy do kolejnych syntez naukowych, wokół objętych dyskursem problemów.
załącznik

Transdyscyplinarne badania nad śląskim dziedzictwem kulturowym


Muzeum Piastów Śląskich oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową: "Transdyscyplinarne badania nad śląskim dziedzictwem kulturowym. Świadectwa ducha czasów-nekropolie i pochówki Piastów Śląskich" w ramach 24 Europejskich Dni Dziedzictwa 24 września 2016 r. w Brzegu. Konferencja organizowana pod patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w niej osoby zainteresowane tą tematyką.
załącznik

Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Publicznych Uczelni


Wydział Prawa i Administracji UO informuje, iż w dniach 19 - 21 września 2016 r., Opole-Brzeg odbędzie się Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Publicznych Uczelni. Program w załączniku.
[Plakat]
załącznik

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego


Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XIII Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych połączonym ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, które odbędzie się w dniach 17–19 maja 2016 r. w kompleksie Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej
załącznik

XII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne


W imieniu organizatorów jubileuszowego - XII Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego mamy zaszczyt zaprosić na kolejne w ramach tego cyklu spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniach 10 - 11 maja 2016 r. w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Przewodnia myśl sympozjum to „Edukacja prawnicza – od Bejrutu do Bolonii. Konferencja z okazji 10 – lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego”. Żywiąc nadzieję, że zechcą Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu naukowym, prosimy o potwierdzenie przybycia i propozycje tematu ewentualnego wystąpienia do dnia 1 kwietnia 2016 r. [Materiały do pobrania] [Program]
załącznik

II SEMINARIUM EKSPERTÓW nt. STOSOWANIA UNIJNYCH AKTÓW PRAWA PRYWATNEGO MIĘDYNARODOWEGO


WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO oraz ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO I PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRYWATNEGO mają zaszczyt zaprosić na organizowane w ramach Programu EUPILLAR – Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union II SEMINARIUM EKSPERTÓW nt. STOSOWANIA UNIJNYCH AKTÓW PRAWA PRYWATNEGO MIĘDYNARODOWEGO które odbędzie się 29 KWIETNIA 2016 r. w godz. 9:30 – 15:30 w sali 2D im. Witolda Świdy w budynku D WPAiE przy ul. Uniwersyteckiej 7-10.
załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar