Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
II Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11 października 2017 roku, w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian”/ „Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends” organizowana przez pracowników: Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/witamy/ Serdecznie zapraszamy.
załącznik

Park kulturowy a ochrona krajobrazu.


Pragnę zaprosić do udziału w konferencji naukowej Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. Park kulturowy a ochrona krajobrazu. Konferencja, organizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbędzie się 15 września br. w Opolu. Gościem honorowym konferencji będzie Pani Minister Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków Celem konferencji jest refleksja nad działaniami podejmowanymi w celu zachowania krajobrazu kulturowego. Rozwój urbanistyczny, ochrona zabytków, potrzeby mieszkańców, ochrona przyrody oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego są elementami, które niejednokrotnie pozostają w konflikcie ze sobą, mam nadzieję, że pogłębiona analiza, żywa dyskusja oraz przykłady dobrych praktyk pozwolą na głębsze zrozumienie problemu, zdefiniowanie uwag de legeferenda oraz lepszą ochronę dziedzictwa kulturowego w przestrzeni zurbanizowanej. Obrady konferencji rozpoczną się o godz. 10.00 w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 w Opolu. Po konferencji, około godz. 15.30, zapraszamy na warsztaty na temat planowanego parku kulturowego na Wyspie Pasieka w Opolu. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 13 września br na adres: mpszczynski@uni.opole.pl.
załącznik

XIII Colloquium Prawno-Historyczne. Miasto - idea, historia i prawo. W 800-lecie lokacji miejskiej Opola


Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA UO zaprasza do udziału w XIII Colloquium Prawno-Historycznym, którego tegoroczne wydanie nawiązuje tematycznie do jubileuszu 800-lecia miasta Opola. Colloquium odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2017 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, przy Placu Zamkowym 1. Rozpoczęcie o godzinie 14.00, 10 maja.. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy
załącznik

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”


Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Opolu w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Organizatorami konferencji są: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna "Bona fides". Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom.
[Zaproszenie] [Formularz zgłoszeniowy] [Komitet Naukowy] [Program]

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '17


Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w aspekcie terroryzmu. Nie mniej ważnym celem jest współpraca w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych. Główny problem naukowy, to pytanie o przyczyny i skutki terroryzmu w aspekcie: społecznym, ekonomicznym, politycznym, bezpieczeństwa państwa. Odpowiedź na postawiony problem naukowy będzie poszukiwana w ramach sesji konferencyjnych.

PUBLIKACJA. Zależnie od zakresu tematycznego artykułu, zostanie on opublikowany (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie naukowym „Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem”, wydawanym przez Uniwersytet Wrocławski lub w kwartalniku elektronicznym „Horyzonty Bezpieczeństwa”, wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji UO. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim. Pełne wersje artykułów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.isos@gmail.com, w terminie do 15 kwietnia 2017 r. Artykuł powinien zawierać streszczenia oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (ok. 150 słów), adres do korespondencji oraz adres mailowy. Maksymalna objętość artykułu to 12 stron formatu A4, wraz ze streszczeniem i bibliografią. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rysunków) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 punktów dla tekstu głównego (10 punktów dla przypisów), o interlinii 1,5 wiersza w tekście głównym, marginesy standardowe: 25 mm. Nagłówki 14 punktów pogrubione.
załącznik

III Ogólnopolskie Forum Gospodarcze


Koło naukowe Lex Pro Negotium pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na III Ogólnopolskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 20 kwietnia w SCK. W tej edycji tematyka oscyluje wokół prawa medycznego, zaś celem konferencji jest przegląd dorobku w dziedzinie poprawy usług medycznych, innowacyjność w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, ich korelacja z prawem. Wstęp darmowy. Więcej informacji na stronie http://prawo-biznesu.pl

Problemy z tłumaczeniem i wykładnią tekstu prawnego, iuryslingwistyka w prawie Unii Europejskiej


W dniu 11 stycznia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji mieliśmy zaszczyt gościć dr Rafała Mańko z Uniwersytetu w Amsterdamie. Pan doktor wygłosił referat o iuryslingwistyce w prawie Unii Europejskiej. To jakże ciekawe spotkanie było pretekstem do inauguracji działalności Koła Naukowego InterLex zajmującego się właśnie szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z prawem UE. Nowemu Kołu życzymy wielu sukcesów!"
załącznik

Prawne aspekty niepełnosprawności


Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu organizują w dniu 24 listopada 2016 r. ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawne aspekty niepełnosprawności”.
załącznik

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Analiza śledcza


Uprzejmie zapraszamy do udziału W konferencji. Współczesny, bardzo intensywny rozwój metod analizy informacji powoduje, że analiza śledcza staje się jednym z najważniejszych narzędzi w zwalczaniu przestępczości. Jako taka, wymaga refleksji teoretyków kryminalistyki i procesu karnego, a także wymiany doświadczeń zawodowych, gromadzonych przez praktyków. Konferencja pomyślana jest jako forum, które stworzy podstawy do kolejnych syntez naukowych, wokół objętych dyskursem problemów.
załącznik

Transdyscyplinarne badania nad śląskim dziedzictwem kulturowym


Muzeum Piastów Śląskich oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową: "Transdyscyplinarne badania nad śląskim dziedzictwem kulturowym. Świadectwa ducha czasów-nekropolie i pochówki Piastów Śląskich" w ramach 24 Europejskich Dni Dziedzictwa 24 września 2016 r. w Brzegu. Konferencja organizowana pod patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w niej osoby zainteresowane tą tematyką.
załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar