Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
III Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne


III Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne pt.: "Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty własności w Europie"
załącznik

Konferencja naukowa


ELSA Opole ma zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową pt.: "Swoboda przepływu osób i jej ograniczenia w UE".
załącznik

I Opolskie Sympozjum Prawa Międzynarodowego


I Opolskie Sympozjum Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pt.: "Pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Aspekty teoretyczne i praktyczne."
załącznik

FORUM PRAWA EUROPEJSKIEGO


Forum Prawa Europejskiego - to cykl otwartych wykładów poświęconych prawu europejskiemu, mających przybliżyć szersze rzeszy studentów zarówno problematykę związaną z Unią Europejską. W roku akademickim 2006/2007 odbyły się następujące wykłady:

Konferencja naukowa w Wilnie


„Prawne i organizacyjne uwarunkowania samorządu terytorialnego na Litwie po przystąpieniu do Unii Europejskiej”,
22-24 marca 2006r. – organizator Wydział Prawa Administracji UO, Samorząd Rejonu Wileńskiego i Uniwersytet Romera w Wilnie.

Konferencja


Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej.

Polska w Unii Europejskiej


Polska w Unii Europejskiej. Rola parlamentu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar